1. Zijn er in medialand nog talk show hosts, die de waarheid en niets dan de waarheid boven water kunnen krijgen ?

De media is niet de werkelijkheid maar een verborgen kleine afspiegeling daarvan.

Speech
12 jaar oude Timoci uit Fiji, spreekt over zijn onwerkelijk werkelijke wereld na een orkaan @COP23
Bron: #UNICEF
Elke dag wordt ons de “onwerkelijke wereld als werkelijke wereld” voor getoverd.
Voor we op TV komen eerst langs de visagiste, voor eender welk programma op TV, een simpele talkshow, het journaal.
Want “de camera is niet vriendelijk, voor ons de mensen op de buis”.
De verdraaide werkelijkheid “Onechtheid” gebracht als “De Werkelijkheid”.

Maar het is de schijnwerkelijkheid..
Elke presentatrice, presentator, anchor- man, vrouw van welk programma dan ook gaat eerst langs de schmink, en toont niet zijn werkelijke ik, maar een schim van zichzelf.
En de nietsvermoedende gasten mogen hetzelfde lot ondergaan.

Je anders voordoen dan degene die je bent. Dat is de ideale wereld die wordt geschapen, en iedereen op TV doet eraan mee. Zijn we ons wel genoeg bewust van de gevolgen ervan ?

Kunnen wij in deze wereld die vol staat van technologie, geen camera ontwikkelen die ons zelfbeeld weergeeft zoals we zijn ?
Puur natuurlijk aanwezig, geen poedertjes omdat we gaan zweten, we hebben en/of krijgen rimpels. We zweten omdat we hard moeten werken en rimpelen omdat we wat ouder worden.
Erg hé, of juist helemaal niet ?
In allebei zit schoonheid en eerlijkheid die getoond mag worden, behalve in medialand. Verontrustende weergave of niet ? In een wereld, waarin objectieve correcte weergave en juiste verslaggeving de eerste verantwoordelijkheid van de media zijn.

Waarom verbergen we onszelf onder poeder en make-up ?
De spiegel vertelt ons wie we zijn, poeder en make-up geven ons de mogelijkheid om te veranderen, en onze omgeving te bedonderen.
De spiegel door de media voorgehouden bedonderd ons elke dag weer, keer op keer.
Is dat wel goed voor ons ? Bereiken we niet precies het tegenovergestelde ?

WereldVanEllende
Wuhan, Hubei provincie, China.
Photograph: Jie Zhao/Corbis/Getty Images.
Bron: theguardian
De wereld anders voorschotelen dan die is, zijn we daarnaar op zoek ?
Een samenleving opbouwen doe je niet met verrot beton, maar met een stevige fundering.
Schouders die niet zwichten voor rottigheid (bedrog), maar fier overeind blijven ook in de sterkste storm.
 
Misschien dat we deze gigantische berg plastic als fundering kunnen gaan gebruiken ? Moet lukken met ons verbruik van 1.4 Biljoen plastic flessen per dag. We vullen onze oceanen ermee en smoren onze leefomgeving ! Wanneer treffen we het 1e plastic aan in onze vis die we willen eten ? Is de afvalberg niet groot genoeg om de productie van nieuwe te stoppen, en al het aanwezige te gaan hergebruiken ?
Dit is helaas ook werkelijkheid, waar blijven jullie vragen medialand ?
 
Bronnen:    ProductiePlastic    PlasticVis    Hergebruik

Ons medialandschap is zo ontzettend verandert ten opzicht van 50 jaar geleden.

Van een “wat voor nieuws zal er vandaag weer in de krant staan ?” wereld, zijn we terechtgekomen in een “a lá minute informatiestroom” kringloop nieuwswereld.
Onderhevig aan een stortvloed van waarheidsgetrouw nieuws en nepnieuws.
Een open deur voor sjoemelaars en ander gespuis, om wat slecht is als goed te duiden !
De 1e stappen op weg naar onwerkelijke berichtgeving, met als doel ruimte te creëren om in de toekomst ervan te kunnen profiteren. Blijf a.u.b. scherp media.

Te weinig van het goede, teveel van het slechte prevaleert.
De boodschap verspreid door de media veroorzaakt een vertekend beeld van de werkelijkheid, we bevinden ons in een draaikolk van nieuwsfeiten, waarin nepnieuws de waarheid probeert te smoren, voorzichtigheid is geboden.

Echt, er zijn méér goede fatsoenlijke mensen dan slechte op onze aardkloot, en toch hebben tegenwoordig de halve en hele leugenaars meer tijd aan de praattafels dan degene die het goed voor hebben met ons, dat geeft een scheef beeld en lokt uit tot totaal verkeerde voorbeelden !

Verkeerde: “Abject en Infaam, maar ik vind Boef wel de grootste rapper aller tijden”. HUH ?
Taal heeft invloed en kan tot verloedering van het mens zijn leiden. Dat hij abjecte en infame teksten schrijft, geeft hem niet het recht zich zo uit te laten over vrouwen Erik Dijkstra. Het feit dat jij daar niet zo’n aanstoot aanneemt, zegt me ook genoeg over jou moraal, respect staat niet echt hoog in het vaandel bij je. (op ca. 3.30 min. van de video)
Voorbeelden: Bart De Pauw is ontslagen, maar ondertussen zijn er nog die dus wel nog aan de touwtjes trekken en zich misdragen. Politici die de mond houden, de ontwikkeling in z’n achteruit ! Wordt dat weer een cover up ? Met nieuwe slachtoffers tot gevolg ?
Wake-up medialand.

Bronnen:    Verkeerde    Voorbeelden

Taal leeft ik weet het, maar mogen normen en waarden hierdoor vervagen ? Hebben we die niet nodig om stabiliteit te ontwikkelen ?
Moeten we de f**k you, g*v*mme termen als normaal beschouwen ? Of als een instrument waarmee je je afreageert ? Slaan we niet te ver door ?

Snelheid in de sport kan heel mooi zijn, zie Dafne Schippers, maar de snelheid waarmee maatschappelijke onderwerpen worden behandeld en afgekapt aan diverse talk shows, onder het mom van tijdsnood, bereiken we daarmee ons doel ? Verbetering van de maatschappij.

Er komen steeds weer nieuwe mensen bij op deze wereld, aan ons ze te helpen de democratische “normen en waarden” te leren.
Dat gaat niet van de ene op de andere dag, dat kost TIJD.
Medialand, informatiebron bij uitstek, ligt hier niet een zeer belangrijke taak voor jullie, middels objectieve, correcte en duidelijke verslaggeving en diepgravende interviews die tijd mogen kosten omdat het nodig is voor ons aller welzijn ?

*************************************************************************************************

WebCam
Te vertrouwen of niet ?
HET GROTE GEVAAR.
Wie wij zijn ! Moet wijken voor een camerabeeld ?
Als we één eenvoudig beeld al niet kunnen vertrouwen,
hoe moeten we dan vertrouwen opdoen?

*************************************************************************************************

Kunnen wij met z’n allen het tij nog keren ?
De politiek in de media: op TV, radio en het Internet, én de werkelijke politiek, 2 zeer uiteenlopende werelden. De belofte om kiezers te winnen, en de leugenachtige uitvoering van het niet nakomen van gedane beloften. Dit alles is uiteraard te volgen op TV, radio en internet.
Het internet is een verzamelplaats van vervalste en nepnieuws nieuws -gedachten & -kronkels aan het worden, daar zullen we zelf goed moeten filteren “dat echt wél echt” is, opdat we niet verzwelgen.
Zodat we de vormgevers van de toekomst de juiste richting kunnen helpen inslaan.

De TV en radio daarentegen wordt bevolkt door programmamakers en journalisten, en hun gasten.
Mogen wij van dé professionele instanties verwachten dat ze onderzoekend handelen ? En dat ze, in ons aller belang, proberen de onderste steen boven te halen ?

Zoals Antoinette Hertsenberg nu doet via AvroTros Radar: ‘rookverslaving schuld van tabaksindustrie’.
Wantoestanden onderzoeken in plaats van er oeverloos omheen te blijven kletsen, leg de verantwoordelijken onder vuur, laat ze niet wegkomen met flut verhalen, neem er de tijd voor !

Bron:    TabakIndustrie

* MH17 waar blijft het onderzoek naar de Russische inmenging ?
De politiek roept, we moeten zaken doen met Poetin dus laten we maar voorzichtig zijn.
Als die Russen schuldig zijn, moet je toch geen zaken willen doen met ze wel ?
Het onrecht aan de kaak stellen, en de beloofde onderste steen bovenhalen. Compromissen sluiten kent ook zijn grenzen, en vermag een zaak als deze wel een compromis ?
Media wanneer leggen jullie de politiek hieromtrent het vuur na aan de schenen, zo vaak tot we antwoorden op al onze vragen krijgen ?

* Hoe halen we de milieu doelstellingen van het Parijs accoord ?
MilieuAccoordParijsAfspraken zijn er om na te komen.
Doelstellingen worden ondertekend maar waar blijft de toepassing ? Is het niet in ons aller belang, dat de doelstellingen zo snel mogelijk worden behaald ? Laten we toe dat we straks zwaarder ademen allemaal ?
Wordt alle lucht uiteindelijk niet wereldwijd rondgepompt,
aangezien de aarde een gesloten circuit is ? Is het geen tijd er iets aan te doen ?

SchoneEnergie
Milieuvriendelijker
* Alternatieve brandstoffen en methodes zijn er genoeg,
de hoogste tijd om ze te implementeren.

Dus vraag ik me af, waar zijn de journalisten met hun bombardement aan vragen aan de regering om dit te verwezenlijken ?
Laten we ze wegkomen met halve maatregelen, en dumpen we dit op de schouders van onze kinderen ?

Bronnen: MindOutBlogIn UNICEF Milieuvriendelijker HLN.BE

Of laten we de politiek verantwoordelijkheid afleggen tijdens hun regeerperiode ?
We hebben maar 1 aardbol, daar moeten we het met z’n allen mee doen. Zuinig ermee omgaan is geen sinecure.

Is een andere benadering vanuit de media inmiddels niet hard nodig ?
Behoren jullie ons, evenals de politiek, niet op eerlijke en duidelijke wijze te informeren over de gang van zaken ? Zodat wij van daaruit een evenwichtige beslissing kunnen nemen ?
Populistische politieke prietpraat onderbreken ? Ja graag. De inhoud als hoofdonderwerp inbrengen ? Prima de luxe. Goed laten uitleggen ? Super de luxe belangrijk !

Nog beter luisteren dan jullie al doen, alvorens te interrumperen, wij worden graag héél goed geïnformeerd.
Als jullie het snappen wil dat niet zeggen dat alle luisteraars en kijkers het ook begrijpen.
Staat en valt ook jullie toekomst niet hiermee ?

*************************************************************************************************

Is het geen tijd voor verandering ? Hebben onze nakomelingen daar geen recht op ?

De populariteitspoll, het imago van de politieke leiders lijkt alsmaar belangrijker te zijn dan de daadwerkelijk te behandelen inhoud, die ons allen treft ?
Willen we dat als volk ?
Of willen we politici die problemen aanpakken en oplossen, en die hun beloften echt waarmaken ?!

Quid pro quo media, stel jullie informeren ons perfect door de politici desnoods door te zagen voor de waarheid ? Kunnen wij de juiste stemmen uitbrengen ! Helpen we elkaar dan niet ?

*************************************************************************************************

Beste mediamensen, gaan jullie nu dan eindelijk de onderste steen bovenhalen na alle schandalen van het afgelopen jaar ? Zijn de ogen eindelijk open ?
Krijgen MeToo, kinder -mishandeling, -misbruik, -verwaarlozing, mensenhandel, vluchtelingen, migratie, racisme, discriminatie, pesten, corruptie, veiligheid, schending van de mensenrechten, cyberwar, doping, milieu, gezondheidszorg, onderwijsrechten, de grote financiële verschillen, recht van meningsuiting en alle andere zaken die betrekking hebben op ons het volk.
Nu dan de aandacht die ze verdienen ?

Beelden op onderstaande links kunnen schokkend zijn, zeker niet voor kinderogen bestemd.

Bronnen:

Kindermishandeling melden MeldingNed UNICEF SaveTheChildren WarChild KidsRight
 
TerresDesHomes NOS_Nieuws WADA Corruptie SaveTheWhale
 
Gezondheidszorg Migratie Mensenhandel Mensenrechten Onderwijs
 
CyberOorlog Vluchtelingen
 
 
 
Er is wel aandacht, maar deze komt vaak verkrampt over, is het de verbazing, speelt de verbijstering nog een te grote rol, in het ongeloof van het gebeurde ?
Of hebben we hier te maken met naïviteit ?
Als dat zo is, hoor je dan wel zulke gesprekken te leiden ? Met het gevaar dat de doortrapte schurk er volop misbruik van maakt.
Kan de tweedeling in de maatschappij mede hierdoor de oorzaak zijn, moeten we ons dat niet afvragen ?
Zoja, welk gevaar schuilt er in die ontwikkeling ?

 
 
Met dank aan / with thanks to: UNICEF, The Guardian, The Telegraph, Omroep Brabant – “precious plastic” troep opruimen – Dave Hakkens, KRO-NCRV Jinek, Gazet van Antwerpen, AvroTros Radar Extra, Het Laatste Nieuws, Killmybill, Europese Unie, #MeToo Twitter, Vertrouwenscentrum Kindermishandeling.be, Informatiepunt Kindermishandeling Rijksoverheid Nederland – vooreenveiligthuis.nl, Save The Children, War Child, KidsRights, Terre des Hommes, NOS, WADA, Wikipedia Maffia, Animalplanet / Vulcan Inc. – Ocean Warriors, Europa Nu, De Standaard, Amnesty International, Humanium, Viceland, Da Vinci college Leiden – Unity TV – zonnepanelen Youtube.
 
 
Duisternis kan niet bestaan zonder ? licht, dus er is altijd hoop.
Tijd om hoop om te zetten in een leefbare wereld, suc6 aan ons allemaal !
Want de wereld kan niet veranderen zonder onze gezamelijke inspanningen.
Deze jeugd snapt het al !

 
 
 
© Rob_Liefhebber van het democratische rechtdoorzee Leven_!
 
 
Volgende

Sinterklaasviering een ? kinderfeest ? ? ?
Of een tegen beter weten in, in stand gehouden dogma ?

Zwarte Piet, Sinterklaas allebei zijn ze ingehaald door de tijd. Stoffige elementen in een wereld waar de waarheid grof geweld wordt aangedaan.
Welke fantast met zéér verwrongen geest kreeg het voor elkaar om hier een Zogenaamd Kinderfeest van te maken?

Waarom schaffen we het niet gewoon af, zonder onze kinderen daar de dupe van te laten worden ?

Is het nog wel één kinderfeest, of is het dat nooit geweest ??

De 1e vraag die opduikt, welke kinderen hebben dit kinderfeest in het leven geroepen ? Geen enkel kind dus. We vieren een kinderfeest dat is ontworpen door volwassenen, ter meerdere eer en glorie van het onderdrukken. Want de bangmakerij liegt er niet om.
Een man in een tapijt, een lange witte baard en dito haren, om te kunnen verbergen wie het werkelijk is, en we zeggen dat um ‘m een jaar of 500 oud is, plaatsen hem op een wit paard, zodat ie nog hoger zit, nog zo’n kindvriendelijke actie, zetten hem een vierkante kap op die we van boven spits maken, zodat ie er nog langer uitziet, kindvriendelijk is op ooghoogte contact maken, macht opleggen gaat vanuit de hoogte.
Zeggen dat hij Bisschop is en Sinterklaas heet, hulpjes heeft die we Zwarte Piet noemen en die kindermeeneemzakken en roeden bij zich hebben.
 
Dan geven we hem een boek, met niks erin, maar volgens de overlevering weet ie alles van de jongste onder ons. Natuurlijk weet ie dat, want wij verraden onze kinderen, vertellen van alles, en laten dan bij juist die geestelijke (lees in vele gevallen, zieke geesten) de kinderen op de schoot gaan zitten. En laten ze vaak, veelal al huilend liedjes zingen.
Heb je als kind problemen thuis, en heb je ouders die dat wel even uit de doeken willen doen, dan zal hij wel helpen, door te vertellen wat je thuis hebt uitgevreten, daar wordt je nog eens beter van als kind.
Inmiddels vergaard de geestelijke waardevolle informatie waarmee zijn machtspositie kan worden versterkt.
 
Bisschoppen zijn zó betrouwbaar gebleken, dat ze hun sporen van misbruik letterlijk en figuurlijk op kinderen overal ter wereld hebben achtergelaten !
En het zal me niet verbazen als in dit geval de Zwarte Pieten hetzelfde hebben moeten verduren.
Is het geen tijd om misbruik verheerlijking te STOPPEN ?
 
En daarom geeft hij kadootjes weg, boetedoening ?
Ik kom kadootjes brengen, maar je moet er wel wat voor doen.
Stomme liedjes zingen, tekeningen maken, je schoen zetten en het paard niet vergeten te voeren, snoep oprapen dat overal op de grond gegooid wordt, waarvoor je thuis een reprimande krijgt omdat je niet met voedsel mag spelen.
Manipulatie van de allerhoogste orde:
Ik wil je iets geven.
Ohhhh wat leuk.
Ja maar dan moet je wel iets voor mij doen !
Hoezo, jij wil mij toch iets geven, en geven doe je toch zonder tegenprestatie ?
Ja normaal wel, maar nu niet.
En als je niet luistert dan heb ik hulpjes bij me die de roe en een kindermeeneemzak bij hebben, dus kun je slaag krijgen of meegenomen worden, dat is eigenlijk de strekking van dit kinderfeest !
O ja vergeet niet dank je wel Sinterklaasje te zingen, dat klinkt zo onschuldig. Walgelijk, wansmakelijk.
Waaróm laten we dit toe, waaróm doen we dit ?
 
Zwarte Piet wordt geassocieerd met slavenhandel, waardoor menige landgenoot zich beledigd en gepijnigd voelt, niet iets waar we trots op hoeven te zijn.
Discussies laaien ieder jaar weer hoog op, wat ik begrijp.
Tradities kunnen heel mooi zijn, maar in deze kwestie schijnbaar ook pijnlijk voor anderen.
Moeten we niet onze tradities onder de loep nemen als we daarmee anderen beledigen en pijnigingen ?

Als je leugens zaait, ben dan niet verbaasd dat je later bedrogen wordt.
Als je liefde zaait, is de kans groot dat je oprechte liefde oogst.
Eerlijk duurt het langst, het spreekwoord bestaat niet voor niks !!!
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Tijd voor verandering !
Om misverstanden te voorkomen, ik misgun kinderen géén enkel feest als het een echt feest is !
Integendeel ik ben daar gek op, kinderen die vol verwachting uitzien naar kadootjes, het blijft een leuke periode, vooral de reacties van onze kroost op het geheel is mooi om te zien en mee te maken.
 
De allerjongste onder ons weten nog van niks, veranderen langzaamaan in papier verslindende monstertjes, waarna ze zich het liefst verstoppen in de kadoverpakking ook wel doos genoemd ?, weer wat ouder spelen ze meestal het liefst met de simpelste speeltjes, en dan veranderen ze ineens in hulpjes voor zussen en broertjes, waar ze snel en deskundig kadopapier verwijderen, terwijl de eigenlijke ontvanger niet altijd even blij daarmee is, en dan de fase dat ze echt kunnen genieten van hun kado’s, ze zijn al bewuster wat ze leuk vinden en graag doen, geweldige tijd.
 
Een jaar of 6 of 7, wel een lange tijd om te liegen tegen je kinderen en kleinkinderen, of niet ?
Bewust van een optredende leegte, besef ik dat er dus een ander evenement moet komen. Een voorzetje aldus.

Waarom organiseren we niet het ultieme kinderfeest, waarbij alle betrokkenen de kinderen niet meer voor hoeven te liegen ?
Want liegen en manipuleren is de inhoud van dit kinderfeest, wordt het geen tijd dat het stopt ?
Een samenleving opbouwen vanuit leugens lijkt me niet de ideale oplossing, voor de toekomst van dezelfde kroost. Kunnen we meteen goed nadenken, hoe de onfortuinlijke kinderen die in armoede leven, te betrekken en mee te laten delen.
De ontvangers van de kado’s interesseert het niet, omdat ze vertrouwen op ons, hun opvoeders. Het is aan ons om ze te leren ermee om te gaan.
 
Maar moet de basis niet eerlijkheid zijn ? Is dat niet de fundering van waaruit vertrouwen wordt opgebouwd ?
Laten we ze dan ook meteen de Kerstman, Paashaas uitleggen.
 
Hebben we onszelf wel genoeg afgevraagd, waaróm beginnen wij met ze jarenlang voor te liegen ? 
En ja ik heb mezelf hieraan ook schuldig gemaakt, sorry daarvoor kiddo’s, had niet zo gemoeten.
Maar “beter ten halve gekeerd dan ten hele verdwaald”.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dus nogmaals, waarom schaffen we het niet gewoon af ?
En vervangen het door een écht kinderfeest te organiseren !
Een nationaal kinderfeest waarbij de input van de kinderen wordt gewaardeerd. Met als einddoel elkaar kado’s kado doen !
Zomaar wat ideeën: Speeldag(en), spelletjesdag(en), nationale kadodag(en), nationale sportdag(en), knutseldag(en), gedichten, verhalen, teken- en kleurwedstrijden, muziekdag(en), schilderen in alle vormen etc. etc.
Dat moet zeker toch ontworpen kunnen worden ?
 
Houden we vast aan onze verkramptheid ?
Blijven we discussiëren over zoiets tegenstrijdigs ?

Of gaan we op weg naar het ontwikkelen van iets leuks vóór kinderen dóór kinderen ?
Werkgelegenheid speelt hier natuurlijk ook een grote rol in, omdat op de kado dagen de economie wordt gestimuleerd. Dat hoeft geen negatieve invloed te hebben, het zou weleens stimulerender kunnen uitvallen !
 
Omdat degene die zich beledigd en gepijnigd voelen, dan ook met plezier naar een kinderfeest kunnen toeleven.
En gaat het daar niet om, dat alle kinderen naar zoiets geweldigs kunnen toeleven ?
Ik zeg volmondig ja, omdat liegen geen inhoudelijke waarde heeft. maar vooral om alle mensen een plezierige tijd te laten beleven.
 
 
Tijd om te discussiëren, maar ook om op de 5e en de 6e december de kado’s uit te laten pakken. Want vrolijke kindergezichten zijn altijd geweldig om te zien.
De discussie moet wel echt gevoerd worden, omdat het teveel mensen raakt, en is er dan geen nood aan gedachte uitwisseling ?


 

© Rob_Beschikbaar voor het ontwerpen van een nieuw_Kinderfeestfestijn_!

 
 

Met dank aan:
@UNICEF @WarChildHolland @SaveChildrenNL @KidsRights #UNICEF #WarChildHolland #SaveChildrenNL #KidsRights #Sinterklaas #Zwarte Piet #December #Economie #Kinderfeest #Dogma #Machtswellust #Leugens #Waarheid #KadootjesKrijgenAltijdLeuk #KinderenOnzeDiamanten #FeestelijkePeriode #Kindergezichten #Vrolijkheid #MeToo

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *