1. Zijn er in medialand nog talk show hosts, die de waarheid en niets dan de waarheid boven water kunnen krijgen ?

De media is niet de werkelijkheid maar een verborgen kleine afspiegeling daarvan.

Speech
12 jaar oude Timoci uit Fiji, spreekt over zijn onwerkelijk werkelijke wereld na een orkaan @COP23
Bron: #UNICEF
Elke dag wordt ons de “onwerkelijke wereld als werkelijke wereld” voor getoverd.
Voor we op TV komen eerst langs de visagiste, voor eender welk programma op TV, een simpele talkshow, het journaal.
Want “de camera is niet vriendelijk, voor ons de mensen op de buis”.
De verdraaide werkelijkheid “Onechtheid” gebracht als “De Werkelijkheid”.

Maar het is de schijnwerkelijkheid..
Elke presentatrice, presentator, anchor- man, vrouw van welk programma dan ook gaat eerst langs de schmink, en toont niet zijn werkelijke ik, maar een schim van zichzelf.
En de nietsvermoedende gasten mogen hetzelfde lot ondergaan.

Je anders voordoen dan degene die je bent. Dat is de ideale wereld die wordt geschapen, en iedereen op TV doet eraan mee. Zijn we ons wel genoeg bewust van de gevolgen ervan ?

Kunnen wij in deze wereld die vol staat van technologie, geen camera ontwikkelen die ons zelfbeeld weergeeft zoals we zijn ?
Puur natuurlijk aanwezig, geen poedertjes omdat we gaan zweten, we hebben en/of krijgen rimpels. We zweten omdat we hard moeten werken en rimpelen omdat we wat ouder worden.
Erg hé, of juist helemaal niet ?
In allebei zit schoonheid en eerlijkheid die getoond mag worden, behalve in medialand. Verontrustende weergave of niet ? In een wereld, waarin objectieve correcte weergave en juiste verslaggeving de eerste verantwoordelijkheid van de media zijn.

Waarom verbergen we onszelf onder poeder en make-up ?
De spiegel vertelt ons wie we zijn, poeder en make-up geven ons de mogelijkheid om te veranderen, en onze omgeving te bedonderen.
De spiegel door de media voorgehouden bedonderd ons elke dag weer, keer op keer.
Is dat wel goed voor ons ? Bereiken we niet precies het tegenovergestelde ?

WereldVanEllende
Wuhan, Hubei provincie, China.
Photograph: Jie Zhao/Corbis/Getty Images.
Bron: theguardian
De wereld anders voorschotelen dan die is, zijn we daarnaar op zoek ?
Een samenleving opbouwen doe je niet met verrot beton, maar met een stevige fundering.
Schouders die niet zwichten voor rottigheid (bedrog), maar fier overeind blijven ook in de sterkste storm.
 
Misschien dat we deze gigantische berg plastic als fundering kunnen gaan gebruiken ? Moet lukken met ons verbruik van 1.4 Biljoen plastic flessen per dag. We vullen onze oceanen ermee en smoren onze leefomgeving ! Wanneer treffen we het 1e plastic aan in onze vis die we willen eten ? Is de afvalberg niet groot genoeg om de productie van nieuwe te stoppen, en al het aanwezige te gaan hergebruiken ?
Dit is helaas ook werkelijkheid, waar blijven jullie vragen medialand ?
 
Bronnen:    ProductiePlastic    PlasticVis    Hergebruik

Ons medialandschap is zo ontzettend verandert ten opzicht van 50 jaar geleden.

Van een “wat voor nieuws zal er vandaag weer in de krant staan ?” wereld, zijn we terechtgekomen in een “a lá minute informatiestroom” kringloop nieuwswereld.
Onderhevig aan een stortvloed van waarheidsgetrouw nieuws en nepnieuws.
Een open deur voor sjoemelaars en ander gespuis, om wat slecht is als goed te duiden !
De 1e stappen op weg naar onwerkelijke berichtgeving, met als doel ruimte te creëren om in de toekomst ervan te kunnen profiteren. Blijf a.u.b. scherp media.

Te weinig van het goede, teveel van het slechte prevaleert.
De boodschap verspreid door de media veroorzaakt een vertekend beeld van de werkelijkheid, we bevinden ons in een draaikolk van nieuwsfeiten, waarin nepnieuws de waarheid probeert te smoren, voorzichtigheid is geboden.

Echt, er zijn méér goede fatsoenlijke mensen dan slechte op onze aardkloot, en toch hebben tegenwoordig de halve en hele leugenaars meer tijd aan de praattafels dan degene die het goed voor hebben met ons, dat geeft een scheef beeld en lokt uit tot totaal verkeerde voorbeelden !

Verkeerde: “Abject en Infaam, maar ik vind Boef wel de grootste rapper aller tijden”. HUH ?
Taal heeft invloed en kan tot verloedering van het mens zijn leiden. Dat hij abjecte en infame teksten schrijft, geeft hem niet het recht zich zo uit te laten over vrouwen Erik Dijkstra. Het feit dat jij daar niet zo’n aanstoot aanneemt, zegt me ook genoeg over jou moraal, respect staat niet echt hoog in het vaandel bij je. (op ca. 3.30 min. van de video)
Voorbeelden: Bart De Pauw is ontslagen, maar ondertussen zijn er nog die dus wel nog aan de touwtjes trekken en zich misdragen. Politici die de mond houden, de ontwikkeling in z’n achteruit ! Wordt dat weer een cover up ? Met nieuwe slachtoffers tot gevolg ?
Wake-up medialand.

Bronnen:    Verkeerde    Voorbeelden

Taal leeft ik weet het, maar mogen normen en waarden hierdoor vervagen ? Hebben we die niet nodig om stabiliteit te ontwikkelen ?
Moeten we de f**k you, g*v*mme termen als normaal beschouwen ? Of als een instrument waarmee je je afreageert ? Slaan we niet te ver door ?

Snelheid in de sport kan heel mooi zijn, zie Dafne Schippers, maar de snelheid waarmee maatschappelijke onderwerpen worden behandeld en afgekapt aan diverse talk shows, onder het mom van tijdsnood, bereiken we daarmee ons doel ? Verbetering van de maatschappij.

Er komen steeds weer nieuwe mensen bij op deze wereld, aan ons ze te helpen de democratische “normen en waarden” te leren.
Dat gaat niet van de ene op de andere dag, dat kost TIJD.
Medialand, informatiebron bij uitstek, ligt hier niet een zeer belangrijke taak voor jullie, middels objectieve, correcte en duidelijke verslaggeving en diepgravende interviews die tijd mogen kosten omdat het nodig is voor ons aller welzijn ?

*************************************************************************************************

WebCam
Te vertrouwen of niet ?
HET GROTE GEVAAR.
Wie wij zijn ! Moet wijken voor een camerabeeld ?
Als we één eenvoudig beeld al niet kunnen vertrouwen,
hoe moeten we dan vertrouwen opdoen?

*************************************************************************************************

Kunnen wij met z’n allen het tij nog keren ?
De politiek in de media: op TV, radio en het Internet, én de werkelijke politiek, 2 zeer uiteenlopende werelden. De belofte om kiezers te winnen, en de leugenachtige uitvoering van het niet nakomen van gedane beloften. Dit alles is uiteraard te volgen op TV, radio en internet.
Het internet is een verzamelplaats van vervalste en nepnieuws nieuws -gedachten & -kronkels aan het worden, daar zullen we zelf goed moeten filteren “dat echt wél echt” is, opdat we niet verzwelgen.
Zodat we de vormgevers van de toekomst de juiste richting kunnen helpen inslaan.

De TV en radio daarentegen wordt bevolkt door programmamakers en journalisten, en hun gasten.
Mogen wij van dé professionele instanties verwachten dat ze onderzoekend handelen ? En dat ze, in ons aller belang, proberen de onderste steen boven te halen ?

Zoals Antoinette Hertsenberg nu doet via AvroTros Radar: ‘rookverslaving schuld van tabaksindustrie’.
Wantoestanden onderzoeken in plaats van er oeverloos omheen te blijven kletsen, leg de verantwoordelijken onder vuur, laat ze niet wegkomen met flut verhalen, neem er de tijd voor !

Bron:    TabakIndustrie

* MH17 waar blijft het onderzoek naar de Russische inmenging ?
De politiek roept, we moeten zaken doen met Poetin dus laten we maar voorzichtig zijn.
Als die Russen schuldig zijn, moet je toch geen zaken willen doen met ze wel ?
Het onrecht aan de kaak stellen, en de beloofde onderste steen bovenhalen. Compromissen sluiten kent ook zijn grenzen, en vermag een zaak als deze wel een compromis ?
Media wanneer leggen jullie de politiek hieromtrent het vuur na aan de schenen, zo vaak tot we antwoorden op al onze vragen krijgen ?

* Hoe halen we de milieu doelstellingen van het Parijs accoord ?
MilieuAccoordParijsAfspraken zijn er om na te komen.
Doelstellingen worden ondertekend maar waar blijft de toepassing ? Is het niet in ons aller belang, dat de doelstellingen zo snel mogelijk worden behaald ? Laten we toe dat we straks zwaarder ademen allemaal ?
Wordt alle lucht uiteindelijk niet wereldwijd rondgepompt,
aangezien de aarde een gesloten circuit is ? Is het geen tijd er iets aan te doen ?

SchoneEnergie
Milieuvriendelijker
* Alternatieve brandstoffen en methodes zijn er genoeg,
de hoogste tijd om ze te implementeren.

Dus vraag ik me af, waar zijn de journalisten met hun bombardement aan vragen aan de regering om dit te verwezenlijken ?
Laten we ze wegkomen met halve maatregelen, en dumpen we dit op de schouders van onze kinderen ?

Bronnen: MindOutBlogIn UNICEF Milieuvriendelijker HLN.BE

Of laten we de politiek verantwoordelijkheid afleggen tijdens hun regeerperiode ?
We hebben maar 1 aardbol, daar moeten we het met z’n allen mee doen. Zuinig ermee omgaan is geen sinecure.

Is een andere benadering vanuit de media inmiddels niet hard nodig ?
Behoren jullie ons, evenals de politiek, niet op eerlijke en duidelijke wijze te informeren over de gang van zaken ? Zodat wij van daaruit een evenwichtige beslissing kunnen nemen ?
Populistische politieke prietpraat onderbreken ? Ja graag. De inhoud als hoofdonderwerp inbrengen ? Prima de luxe. Goed laten uitleggen ? Super de luxe belangrijk !

Nog beter luisteren dan jullie al doen, alvorens te interrumperen, wij worden graag héél goed geïnformeerd.
Als jullie het snappen wil dat niet zeggen dat alle luisteraars en kijkers het ook begrijpen.
Staat en valt ook jullie toekomst niet hiermee ?

*************************************************************************************************

Is het geen tijd voor verandering ? Hebben onze nakomelingen daar geen recht op ?

De populariteitspoll, het imago van de politieke leiders lijkt alsmaar belangrijker te zijn dan de daadwerkelijk te behandelen inhoud, die ons allen treft ?
Willen we dat als volk ?
Of willen we politici die problemen aanpakken en oplossen, en die hun beloften echt waarmaken ?!

Quid pro quo media, stel jullie informeren ons perfect door de politici desnoods door te zagen voor de waarheid ? Kunnen wij de juiste stemmen uitbrengen ! Helpen we elkaar dan niet ?

*************************************************************************************************

Beste mediamensen, gaan jullie nu dan eindelijk de onderste steen bovenhalen na alle schandalen van het afgelopen jaar ? Zijn de ogen eindelijk open ?
Krijgen MeToo, kinder -mishandeling, -misbruik, -verwaarlozing, mensenhandel, vluchtelingen, migratie, racisme, discriminatie, pesten, corruptie, veiligheid, schending van de mensenrechten, cyberwar, doping, milieu, gezondheidszorg, onderwijsrechten, de grote financiële verschillen, recht van meningsuiting en alle andere zaken die betrekking hebben op ons het volk.
Nu dan de aandacht die ze verdienen ?

Beelden op onderstaande links kunnen schokkend zijn, zeker niet voor kinderogen bestemd.

Bronnen:

Kindermishandeling melden MeldingNed UNICEF SaveTheChildren WarChild KidsRight
 
TerresDesHomes NOS_Nieuws WADA Corruptie SaveTheWhale
 
Gezondheidszorg Migratie Mensenhandel Mensenrechten Onderwijs
 
CyberOorlog Vluchtelingen
 
 
 
Er is wel aandacht, maar deze komt vaak verkrampt over, is het de verbazing, speelt de verbijstering nog een te grote rol, in het ongeloof van het gebeurde ?
Of hebben we hier te maken met naïviteit ?
Als dat zo is, hoor je dan wel zulke gesprekken te leiden ? Met het gevaar dat de doortrapte schurk er volop misbruik van maakt.
Kan de tweedeling in de maatschappij mede hierdoor de oorzaak zijn, moeten we ons dat niet afvragen ?
Zoja, welk gevaar schuilt er in die ontwikkeling ?

 
 
Met dank aan / with thanks to: UNICEF, The Guardian, The Telegraph, Omroep Brabant – “precious plastic” troep opruimen – Dave Hakkens, KRO-NCRV Jinek, Gazet van Antwerpen, AvroTros Radar Extra, Het Laatste Nieuws, Killmybill, Europese Unie, #MeToo Twitter, Vertrouwenscentrum Kindermishandeling.be, Informatiepunt Kindermishandeling Rijksoverheid Nederland – vooreenveiligthuis.nl, Save The Children, War Child, KidsRights, Terre des Hommes, NOS, WADA, Wikipedia Maffia, Animalplanet / Vulcan Inc. – Ocean Warriors, Europa Nu, De Standaard, Amnesty International, Humanium, Viceland, Da Vinci college Leiden – Unity TV – zonnepanelen Youtube.
 
 
Duisternis kan niet bestaan zonder ? licht, dus er is altijd hoop.
Tijd om hoop om te zetten in een leefbare wereld, suc6 aan ons allemaal !
Want de wereld kan niet veranderen zonder onze gezamelijke inspanningen.
Deze jeugd snapt het al !

 
 
 
© Rob_Liefhebber van het democratische rechtdoorzee Leven_!
 
 
Volgende

Democratie is niet gratis, Turkijrel en Discriminatie !

Terwijl ons leven aan ons voorbij kabbelt, lijkt de wereld steeds meer in brand te komen te staan.
 
Naïef toekijken kan niet meer, anders zitten we binnenkort met z’n allen in de ellende. De democratie is voor even hersteld, maar dat is absoluut geen garantie dat de onrust niet zal oplaaien.
 
Alle EU landen en hun inwoners zullen actief aan de onrust bestrijding móéten deelnemen, en wel meteen. Niks afwachtende houding, de resultaten van de afgelopen verkiezingen in Nederland willen niet zeggen dat Frankrijk en Duitsland er op dezelfde manier mee omgaan.
 
Het kan wel het sein zijn voor onrustzaaiers om nog actiever te worden om onze democratie te ondermijnen. Daar moeten we met z’n alert op zijn, als we tenminste ons democratische leven willen behouden ?
 
We kunnen niet negeren dat er zoveel stemmen in de Nederlandse politiek, naar zoveel verschillende partijen zijn gegaan.
 
Onze medelanders met een andere / 2e nationaliteit, hebben van ons de ruimte gekregen om hun mensen rechterlijke ontwikkeling te kunnen doormaken. Ervan uitgaand dat ze onze democratische levenswijze zouden implementeren.
 
Maar dat gebeurt dus niet door iedereen:

 • Zijn we te tolerant geweest ?
 • Is het hanteren van mensenrechten doorgeschoten naar de verkeerde kant ?
 • Is ons vrijheid-blijheid beleid nog wel van toepassing ? En wordt het beleden of misbruikt ?
 • Zijn we te ver gegaan ? In het toestaan van alle menselijkheden !

 
Ieder mag zijn geloof belijden, máár als er méér van een ander geloof in je land komen te wonen. Is het dan gek dat er in de maatschappij veranderingen plaatsvinden ?
Onbewust neemt de ene geloofsovertuiging het over van de ander.
 
Zij, die naar die geloofsovertuiging leven, hebben een andere levenswijze dan die waar wij mee zijn opgegroeid. Daar hebben we ze in vrijgelaten, omdat ze als mensen daar recht op hebben.
 
Maar wel met de bedoeling dat ze onze democratie respecteren en accepteren.
Willen jullie, erin wonen en leven ? Help ons dan onze democratie mee in stand te houden.
 
Als jij het in je land van oorsprong beter hebt, of kunt hebben, dan houd niemand je tegen om daar te gaan wonen.
Wil je hier blijven wonen ?
Respecteer en accepteer dan onze levenswijze die wij tijdens de ontwikkeling over honderden jaren hebben opgebouwd !!
 
Wij houden van onze vrijheid van leven. Wie daar intensief aan wil deelnemen, is van harte welkom.
 
Maar om van ons te verlangen dat wij onze democratie gaan aanpassen aan een nieuwe manier van leven omdat jullie geloof dat zegt.
Is onacceptabel en gaat te ver, veel te ver !
 
Ook een democratie kent grenzen, en die grens is bereikt. Het is geven en nemen in het leven, maar we moeten nu toch echt erop letten, dat het geven (de ruimte die jullie krijgen om je te ontwikkelen) niet graaien wordt van jullie kant.
 
Respect en eer zijn belangrijke issues in jullie religies, prima dat mag.
Maar onze allerbelangrijkste religie is onze democratie, dat zijn onze respect en eer, die we graag heel hoog houden. Als jullie daarvoor geen respect kunnen opbrengen, dan hoor je hier niet thuis.
 
********
 
We zijn in vrede opgegroeid en hebben een welvaart kunnen opbouwen.
Het is weliswaar niet een welvaart waar ik trots op ben, gezien de verschillen die er nog steeds heersen tussen man of vrouw, arm en rijk, wit of gekleurd, valide of invalide.
 
Máár met ons “allen” profiteren we ervan.
 
En “allen” in de vorige zin betekent iedereen die in een democratisch land woont en leeft. Je mag je uitspreken, over alle onderwerpen.
Je mag demonstreren, je mag je religie belijden, je mag je kleden zoals jij dat wilt, je kunt je beklag doen bij justitie, we hebben een rechterlijke macht voor je om je recht te halen.
Elk kind heeft het recht op onderwijs, kinderarbeid is verboden.
 
Evenals het uithuwelijken van meisjes en vrouwen verboden is. Hier hebben onze vrouwen en meisjes het recht om zelf een keuze in de liefde te maken, of ze nou hetero of lesbisch zijn. Net zoals onze homoseksuelen en transgenders.
 
Je mag hier zelfs een andere kleur hebben dan de ander, maakt ons niet uit. Zolang je onze democratische waarden en normen maar bewaakt en beleeft.
 
Maar rechten brengen ook verplichtingen met zich mee. Er zijn geschreven wetten waaraan je je moet houden.
En er zijn ongeschreven wetten, waaraan je geacht wordt jezelf te houden.
Die van plaats tot plaats kunnen verschillen. Die je niet schendt omdat je je medemens respecteert.
 
De grootste verplichting is wel het beschermen van onze democratie, die in het belang is van elke inwoner van onze landen.
 
Blijf je hier wonen, dan gelden onze wetten en regels waar jij je aan hoort te houden.
Zij die dat al doen, en ik weet dat er héél veel zijn, die hoeven zich niet aangesproken te voelen.
Laat jullie goede bedoelingen niet in verdrukking komen omdat er druk wordt uitgevoerd door Erdogan, jullie zijn medelanders en Europeanen.
 
Maar wel jullie landgenoten met dezelfde dubbele nationaliteit, die ons allen niet respecteren en hun andere nationaliteit of geloof belangrijker vinden, dan die waarin hij/zij nu leeft.
Die mogen zich hierdoor aangesproken voelen !
 
Wat mij hogelijk verbaasd !?
Jullie wonen in een land waarin de democratie heerst. Het gras is altijd groener bij de buren.
Máár is het leven in jullie landen van oorsprong net zo goed als hier ?
Of misschien zelfs nog beter, waarom woon je daar dan niet ?
 
We houden je niet tegen, dat is ook democratie. Je mag gaan wonen waar je wil.
 
Onze democratie hebben we met z’n allen uitgedragen en het heeft zich ontwikkeld tot hetgeen waar wij nu de vruchten van mogen plukken.
Dat is een heel groot goed, en mag dus nooit of te nimmer verkwanseld worden !
 
Democratie is niet gratis, daar moet je aan werken.
 
 
********
 
 
Turkijrel
 
De Turkijerel tijdens de Nederlandse verkiezingen is duidelijk georkestreerd door Erdogan ?
Hij wil op die manier, Turken die leven in de EU landen voor hem winnen.
 
En dat lijkt gelukt, maar gelukkig zijn er ook verstandige mensen die wel door zijn façade kijken.
Die NEE gaan stemmen, zij die niet gaan stemmen, ga wel en stem NEE, elke stem telt. Zo hou je onze democratie in stand.
 
Het moet toch niet gekker worden.
De machtswellusteling heeft marionetten nodig. Turken moeten meer kinderen krijgen. Misschien dat hij nog mooie huizen voor jullie heeft, met een beetje geluk komt ie zelf langs om je te bevruchten.
Onze aardbol raakt al aardig vol, dus minder mensen in plaats van meer is voor de gehele wereldbevolking een betere oplossing.
Realiseren alle Turken wel dat hij jullie dus als wapens ziet !
Des te meer Turken hij ter beschikking heeft, des te meer hij er de dood in kan jagen.
Een leven is niet veel waard voor hem, kanonnenvoer wordt het. Hoe geschift ben je dan ?
 
Wat ik niet begrijp ?
Je woont en leeft niet in Turkije, en hebt je dus te houden aan de wetten van het land waarin je woont.
Waarom zou je gehoor geven aan de oproep van Erdogan?
 
Wat heeft hij voor jullie gedaan dat jullie zo bloedfanatiek achter hem staan ? Rij je elke dag naar Turkije om te gaan werken ? Wat bezielt je ? Dat is niet kleinerend bedoeld, maar zeer gemeend, help me het te begrijpen.
 
Waarom kun jij je Turkse afkomst niet afleggen als je dat wil ?
Wat is dat voor onzin ? Wie bedenkt zoiets ?
 
Demonstreren, “omtrent ministers die niet, zeg het nog eens expliciet, die niet welkom waren in Nederland”, wat duidelijk kenbaar is gemaakt aan de Turkse regering.
Wil je als bewindslieden een ander land bezoeken, dan meld je dat bij het te bezoeken land. Dat is de diplomatieke gang van zaken.
Als je geen toestemming krijgt van het te bezoeken land, dan heb je ook geen recht op de diplomatieke omgangsvormen. En ben je ook niet diplomatiek onschendbaar.
Er was een duidelijk NEE uitgesproken door de Nederlandse regering. En toch dacht Erdogan zijn zin door te moeten drijven.
Eerst wilde hij de minister van buitenlandse zaken in laten vliegen, maar de Nederlandse regering gaf geen landings-bevoegdheid.
Toen werd de minister van familie zaken opdracht gegeven via 2 colonnes naar Rotterdam te rijden.
Waar ze gelukkig toch werd tegengehouden door de autoriteiten.
Dan hoor je niet te demonstreren voor de “niet welkome ministers”, maar voor het Nederlandse recht ! Wat ook jou recht is.

 
Want je bent tenslotte Nederlander. Diezelfde Erdogan heeft ook jullie beledigd met zijn uitspraken over nazi’s, fascisten en moordenaars.
Dat zeg je niet tegen een natie die meer dan 5 jaren te lijden heeft gehad van nazi’s, fascisten en moordenaars.
 
Ik noem dat respectloos en van heel laag allooi !
En de titel dictator Erdogan krijg ik maar niet uit mijn kop.
 
Als klap op de vuurpijl, wordt tijdens het schrijven van deze blog, nog eens bewezen dat Erdogan een dwingeland van de ergste soort is.
Hij bedreigd ons Europeanen met een onveilige wereld, wereldwijd !
Ook jullie met een dubbele nationaliteit bedreigt hij. Hij gaat echt zelf niet vechten daar heeft ie de moed niet voor.
En dus zullen er vele onschuldige Turken slachtoffer worden van zijn machtswellust !
Stem dus NEE zodat hij dat niet kan uitvoeren.
 
********
 
In Turkije heerst de wil van 1 man die steeds meer macht naar zich toe wil trekken. Dat is niet goed voor jullie volk.
Steun hem niet ! Want ik verzeker jullie, hij is net zo erg als Poetin, Assad en Trump.
 
Mensenrechten doen hem niet veel, kijk maar eens naar alle tegenstanders die zonder pardon worden opgesloten.
Laat je beeld niet verblinden door geregisseerde beelden die hij laat verspreiden.
 
De vrije media is de mond gesnoerd, en dus komt er maar 1 gekleurde mening naar jullie toe, die van Erdogan.
 
Velen zien hem als een geweldenaar. Maar hij is een dwingeland pur sang !
 
Het feit dat er in het Turkse parlement gevochten wordt om zijn zin door te drijven, zegt veel over het gebrek aan democratisch leiderschap.
Alle parlementsleden die voor hebben gestemd, en dus met een klein verschil vóór, dit referendum erdoor hebben gekregen.
Zullen de kous nog wel op de kop krijgen. Eens Erdogan de toestemming krijgt van de Turken, dan zijn Trumpiaanse, Poetiaanse en Assad toestanden niet onbestaanbaar !

 • Waar is jullie recht als hijzelf rechters mag aanstellen? Hij is nu al erg maar dan wordt het nog meer zijn wet.
 • Waar is jullie tegenspraak als hij geen premier tussen hem en het parlement heeft ? Wie kan er dan zijn tegenwerpingen nog ten gehore brengen ?
 • In een democratie luister je naar alle partijen en daarover wordt gestemd.
 • Waar gaat het meeste geld naartoe, als hij alle controle over de budgetten heeft ? Zijn geldbuidel, zoals die van Poetin ?
 • Hij wil tot 2029 aan de macht blijven?
  Welk weldenkend mens wil zo iemand zolang een land laten regeren ? Wat als hij snel gaat dementeren, een geestesziekte krijgt, hoe veilig zijn de Turken van Erdogan dan nog ?
  Jullie zijn nu al niet veilig, gezien de opsluitingen van het afgelopen jaar, hoe gaat dat als ie zwaar ziek wordt ?


********
 
 
********
 
Dan wil ik dit nog kwijt aan jullie.
Van de 1e generatie medelanders van andere oorsprong, kan ik het nog hebben dat die de landstaal niet goed beheersen.
Die moesten zich aanpassen in een totaal andere wereld, en dat is geen sinecure, zeker niet als je wat op leeftijd bent.
Maar 2e en 3e generatie medelanders met een dubbel paspoort, die in het land geboren zijn waarin ze wonen, mogen zich diep schamen dat ze niet accentloos de landstaal spreken.
 
Respect en eer heeft te maken met aanpassen, dat begint met de basale zaken. De landstaal accentloos kunnen spreken hoort daar bij.
Dan dwing je respect af, ik had al gezegd dat je dat moet “verdienen”, de taal spreken is een hele goede manier.
Combineer dat met een instelling van goedwillendheid, dan zul je veel minder hinder ondervinden.
 
Maar als je ons voor klote of tering Hollanders, Belgen, Fransen of Duitsers etc etc uitmaakt, kijk dan niet raar op dat we niet meegaand met je zijn.
Democratie is geven en nemen, en dat betekent dat je de ene keer wat toegeeft ook al doe je dat liever niet, omdat de ander dat ook voor jou doet.
Wat voor elkaar over hebben, daar gaat het om.
 
Ik ken genoeg medelanders met een dubbele nationaliteit, die gewoon volledig meedraaien in de maatschappij. Die ons respect verdienen, omdat ze bereid zijn ons gezamenlijke doel “onze democratie” te leven, beleven en bewaken.
 
********
 
Mijn hele leven hoor ik anderen al klagen over dat ze gediscrimineerd worden, over huidskleur, vrouw zijn, invalide zijn en religie. En dat moeten we nooit vergeten te bestrijden. Maar over de grootste vorm van discriminatie hoor ik nooit iemand praten.
 
De discriminatie van niet deelnemen aan de maatschappij. Jezelf buiten de maatschappij stellen, en je eigen wereld opbouwen.
Dat is respectloos gedrag.
Respectloos gedrag wordt niet beloond. Als je volledige deelnemer bent aan de maatschappij waarin we leven, dan zijn we bereid je te helpen waar we kunnen.
Die hulp is alleen niet eenzijdig, dat je andersom zelf ook te hulp schiet, zal je helpen verder te komen. Het geven en nemen principe.
 

 • Onze democratie staat op het spel, dat is helaas geen verzinsel !
 • Is het meer dan waard om voor te vechten, maar laten we praten, discussiëren en woorden gebruiken om ons gevecht te voeren.
 • Om op die manier tot een oplossing te komen.
 • Het moment dat we wapens gaan inzetten, is het moment dat de democratie heeft verloren.

 
Ik wens ons veel wijsheid !!!
 
Met dank aan Wikipedia, Telegraaf, RTL Nieuws, De Volkskrant
 
 
********
 
 
Democratie is niet gratis, daar moet je aan werken.
 
 
© Rob_Liefhebber van het democratische Leven_!

? De leugen regeert – Komt eerlijkheid in het gedrang ?!!

Dat is geen verrassing, want leugens worden al millennia lang verspreid. Op alle vlakken, daar waar er mensen acteren daar wordt er gelogen.
 
Het is zo’n gewoonte geworden dat het bijna als normaal wordt beschouwd. En dat begrijp ik dan weer niet. Ik ben niet naïef maar houd van eerlijkheid. Duidelijk zijn en doen wat je belooft.
 
Helaas zijn er op mijn pad al teveel mensen terechtgekomen die een dubbele agenda hadden. Het ene zeggen en het tegenovergestelde doen. Waarom, waarom?
 
Omdat je gewoon eerlijk je gedachte uitspreekt. Ik houd niet van pappen en nathouden, zeg liever waar het op staat. Als je me om een mening vraagt, moet je niet verrast zijn als je die krijgt.
 
En ja de waarheid kan hard zijn. Maar is niet bedoeld om je te beledigen of om je pijn te doen. Die is bedoeld om je vraag te beantwoorden, met de mening zoals ik die zie, en je daarmee vooruit te helpen.
 
En als ik hem ongevraagd geef, dan doe ik dat omdat ik om je geef.
 
Maar liegen ? smiley Nee kan er nog steeds niet tegen. En als ik de wereld nu beschouw en die vergelijk met die waarin ik ben opgegroeid, dan zijn de verschillen groot.
 
Toen had ik vertrouwen in de mensen die het volk vertegenwoordigen, nu niet meer! Een bittere pil.
 
We zijn in een wereld beland waarin de leugen regeert. Een wereld waar de volksvertegenwoordigers niet met het volk bezig zijn. Maar met hun narcistische ik.
Van politici mogen we verwachten dat zij zich bezig houden met de wereld te verbeteren voor alle bewoners.
 
Op dit moment is er geen enkele politicus waarvan ik zeg, die is bezig om ons te helpen. Niet in België niet in Nederland en niet in de Europese Unie (EU).
 
Ze zijn zo druk bezig met hoe ze overkomen op het publiek! Dat ze de inhoud van het belang uit het oog verliezen. En dan vinden ze het gek dat het volk verdeeld is.
 
Goed voorbeeld doet goed volgen. Helaas werkt dat andersom ook. Verkeerd voorbeeld wat als normaal wordt ervaren, creëert slechte volgers!
 
 
 
De vraag dringt zich op, hoe kunnen we in deze tijd onze kinderen eerlijk laten opgroeien?
 
Door zelf het goede voorbeeld te geven, jij bent één van de voorbeelden !
 
Er is niks makkelijker dan eerlijk te zijn tegen kinderen. Ze zijn nog niet vervuild met verkeerde gedachte, dus hebben we volop de kans om ze de goede weg op te helpen.
 
In de 1e jaren kennen ze geen: haat, discriminatie, afkeer van mensen, maakt het ze niet uit hoe je eruit ziet, weten ze niet wat gehandicapt is en gaan ze met dat alles open om.
 
Maar wij, hun voorbeelden, door onze aversies of passies stoken wij ze aan en gaan ze zich ontwikkelen, omdat ze leren van de voorbeelden die we ze meegeven.
Als we van jongs af aan erop staan dat ze eerlijk moeten zijn, dan gaan ze dat ontwikkelen.
 
We krijgen allemaal ons karakter mee, dat zit in ons. Winnen is een sterke karaktertrek die al vroeg aanwezig is, niet bij iedereen maar er zijn er genoeg die dat wel meekrijgen.
 
Willen winnen daagt uit tot valsspelen. Omdat de winnaarsmentaliteit zo sterk kan zijn dat je om de beste te willen zijn over de schreef gaat (doping).
 
Als je niet al op jonge leeftijd ingrijpt dan vinden ze het normaal om te smokkelen, vals te spelen, de boel te besodemieteren.
 
Dus als ik een spelletje speel, dan zeg ik er duidelijk bij dat ik wil dat er eerlijk gespeeld word, of ik stop ermee.
En dat meen ik ook, ik speel spelletjes omdat ik daar plezier aan beleef.
 
Ook ik vind het leuk om te winnen, maar dat wil niet zeggen dat ik daarvoor wil valsspelen. Nee !
Spelen doe je voor je plezier, en er is altijd maar 1 winnaar en de rest zijn verliezers, speltechnisch gezien.
 
Alleen is het dus zo, dat als je met kleine kinderen spelletjes begint te spelen, je ze moet leren wat mag en wat niet mag. Dat is belangrijk. Zo leren ze meteen het verschil tussen goed en slecht.
 
En dat dien je vol te houden. Die kleine schatten zijn de onschuld zelve, en zijn van nature altijd op zoek naar de grens van het toelaatbare.
 
Mooie gelegenheid om ze de regels uit te leggen !
 
****************************************************************
 
Want zij zijn de toekomst, laten we ze dát leren, en;
 
wat goed is;
 
wat fatsoen is;
 
dat schelden pijn doet;
 
dat pesten nog meer pijn doet dan schelden;
 
dat jaloers zijn een vorm is van oneerlijkheid;
 
dat je niet ten koste van alles de beste moet willen zijn;
 
dat winnen ook op een eerlijke manier kan en veel plezier oplevert;
 
dat leugenaars een groter geheugen nodig hebben dan de eerlijke mensen;
 
dat als iemand zegt “zal ik eens eerlijk zeggen wat ik ervan vind” dus eigenlijk altijd tegen je liegt;
 
dat een leugentje om bestwil ook een leugentje is;
 
dat diezelfde om bestwil leugentjes kunnen uitgroeien tot grote leugens;
 
dat eerlijke mensen zich recht in de spiegel kunnen aankijken, zonder zich schuldig te hoeven voelen;
 
dat lief zijn voor elkaar heel normaal is;
 
dat knuffelen heel leuk is;
 
dat je dus nooit teveel kunt knuffelen;
 
dat je gerust mag zeggen dat je iets niet leuk vind;
 
dat je heel vaak mag zeggen dat je iets of iemand graag ziet;
 
dat de corrupte / oneerlijke altijd over hun schouder moeten kijken bang te worden ingerekend door de politie;
 
Dat zij de wereld kunnen veranderen als ze dat willen!
 
Dat het leven, ook al is het nu wat minder leuk, héél erg leuk kan zijn als ze er zelf hard voor werken !
 
***************************************************************************************
 
Is er dan niks leuks meer ? Natuurlijk wel, anekdote over eerlijk zijn ! smiley
 
 
 
Ik zit met een 3 jarige te kaarten.
 
Hij legt snel 2 kaarten op de stapel in plaats van 1. Ik zeg dan, dat mag niet, dat is valsspelen.
 
Waarom vraagt ie?
Omdat je bij dit spelletje je maar 1 kaart op mag leggen, als je die kaart hebt. Oké, en hij pakt er 1tje terug. Even later, doet ie het weer.
Ik zeg je bent weer aan het valsspelen, ik stop als je dat doet.
 
Oké zegt ie en pakt zijn kaart terug.
Waarom speel je vals ? Vraag ik hem.
 
Omdat ik wil winnen.
Dat is heel eerlijk van je. Maar je mag niet valsspelen, dat hoort niet zo, ook niet als je wil winnen.
 
Maar ik ken hem en weet dat ie overal het beste in wil zijn. En even later zegt ie.
Opa ik ga de beste valsspeler ter wereld worden.
 
Ik moet hartelijk lachen, vanwege de logica,  en zeg dan, maar niet als wij aan het spelen zijn, oké?
Dan doen we wat? Dan spelen we eerlijk Opa. smiley
 
De logica van de beste willen zijn heerlijk en eerlijk verteld.
 
Laten we het zo doen, eerlijk houden en logica erop loslaten.
 
 
 
***************************************************************
 
Dat jullie allemaal zulke momenten mogen beleven.
 
 
 
Houdoe
 
© Rob_Liefhebber van het eerlijke leven.
 
Delen mag, hoe meer zielen hoe meer vreugd. smiley
 
***************************************************************
 
 
 
Spreekwoorden met leugen erin:
 
Een leugentje om bestwil (is geen zonde).
(Liegen om een (in principe goed) doel te bereiken).
 
Leugens hebben korte benen.
(Met liegen schiet je niet op, na korte of lange tijd komt de waarheid toch uit).
 
Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaald haar wel.
(Een leugen wordt altijd ontdekt).
 
Hij is bij de eerste leugen niet gebarsten.
(Hij maakt er een gewoonte van te liegen. Hij liegt gemakkelijk).
 
Hij zou niemand een duit schuldig blijven als hij met leugens zijn schulden kon betalen.
(Hij is rijk aan leugens)