Blog


πŸ‘ Oogluikend openende ogen, wordt oogluikend toegestaan !
 
πŸ€” 2016 alleen maar ellende?
 
🎺 Ode aan een fenomeen !
 
⚽️ Mister Weergaloos !
 
😱 De leugen regeert – Komt eerlijkheid in het gedrang ?!!
 
πŸ‡ͺπŸ‡Ί Europese Unie ga je schamen !
 
πŸ’» Wat ? Is er aan de hand in medialand ?
 
πŸ‡ͺπŸ‡Ί Willen we deze 🌎🌍🌏 veranderen? Dan zal de maatschappij zich anders moeten gedragen!
 
Niet gratis Democratie is niet gratis, Turkijrel en Discriminatie !
 
βš– Weet u het verschil tussen een kind en een politicus ?
 
😎 πŸ‘ Gelukkig hebben we de muziek nog ! 🎀 🎧 🎼
 
Sinterklaasviering een πŸ‘« kinderfeest 🎊 πŸŽ‰ ?
Of een tegen beter weten in, in stand gehouden dogma ?

 
1. Zijn er in medialand nog talk show hosts, die de waarheid en niets dan de waarheid boven water kunnen krijgen ?

 
2. Zijn er in medialand nog talk show hosts, die de waarheid en niets dan de waarheid boven water kunnen krijgen ?