Democratie is niet gratis, Turkijrel en Discriminatie !

Terwijl ons leven aan ons voorbij kabbelt, lijkt de wereld steeds meer in brand te komen te staan.
 
Naïef toekijken kan niet meer, anders zitten we binnenkort met z’n allen in de ellende. De democratie is voor even hersteld, maar dat is absoluut geen garantie dat de onrust niet zal oplaaien.
 
Alle EU landen en hun inwoners zullen actief aan de onrust bestrijding móéten deelnemen, en wel meteen. Niks afwachtende houding, de resultaten van de afgelopen verkiezingen in Nederland willen niet zeggen dat Frankrijk en Duitsland er op dezelfde manier mee omgaan.
 
Het kan wel het sein zijn voor onrustzaaiers om nog actiever te worden om onze democratie te ondermijnen. Daar moeten we met z’n alert op zijn, als we tenminste ons democratische leven willen behouden ?
 
We kunnen niet negeren dat er zoveel stemmen in de Nederlandse politiek, naar zoveel verschillende partijen zijn gegaan.
 
Onze medelanders met een andere / 2e nationaliteit, hebben van ons de ruimte gekregen om hun mensen rechterlijke ontwikkeling te kunnen doormaken. Ervan uitgaand dat ze onze democratische levenswijze zouden implementeren.
 
Maar dat gebeurt dus niet door iedereen:

 • Zijn we te tolerant geweest ?
 • Is het hanteren van mensenrechten doorgeschoten naar de verkeerde kant ?
 • Is ons vrijheid-blijheid beleid nog wel van toepassing ? En wordt het beleden of misbruikt ?
 • Zijn we te ver gegaan ? In het toestaan van alle menselijkheden !

 
Ieder mag zijn geloof belijden, máár als er méér van een ander geloof in je land komen te wonen. Is het dan gek dat er in de maatschappij veranderingen plaatsvinden ?
Onbewust neemt de ene geloofsovertuiging het over van de ander.
 
Zij, die naar die geloofsovertuiging leven, hebben een andere levenswijze dan die waar wij mee zijn opgegroeid. Daar hebben we ze in vrijgelaten, omdat ze als mensen daar recht op hebben.
 
Maar wel met de bedoeling dat ze onze democratie respecteren en accepteren.
Willen jullie, erin wonen en leven ? Help ons dan onze democratie mee in stand te houden.
 
Als jij het in je land van oorsprong beter hebt, of kunt hebben, dan houd niemand je tegen om daar te gaan wonen.
Wil je hier blijven wonen ?
Respecteer en accepteer dan onze levenswijze die wij tijdens de ontwikkeling over honderden jaren hebben opgebouwd !!
 
Wij houden van onze vrijheid van leven. Wie daar intensief aan wil deelnemen, is van harte welkom.
 
Maar om van ons te verlangen dat wij onze democratie gaan aanpassen aan een nieuwe manier van leven omdat jullie geloof dat zegt.
Is onacceptabel en gaat te ver, veel te ver !
 
Ook een democratie kent grenzen, en die grens is bereikt. Het is geven en nemen in het leven, maar we moeten nu toch echt erop letten, dat het geven (de ruimte die jullie krijgen om je te ontwikkelen) niet graaien wordt van jullie kant.
 
Respect en eer zijn belangrijke issues in jullie religies, prima dat mag.
Maar onze allerbelangrijkste religie is onze democratie, dat zijn onze respect en eer, die we graag heel hoog houden. Als jullie daarvoor geen respect kunnen opbrengen, dan hoor je hier niet thuis.
 
********
 
We zijn in vrede opgegroeid en hebben een welvaart kunnen opbouwen.
Het is weliswaar niet een welvaart waar ik trots op ben, gezien de verschillen die er nog steeds heersen tussen man of vrouw, arm en rijk, wit of gekleurd, valide of invalide.
 
Máár met ons “allen” profiteren we ervan.
 
En “allen” in de vorige zin betekent iedereen die in een democratisch land woont en leeft. Je mag je uitspreken, over alle onderwerpen.
Je mag demonstreren, je mag je religie belijden, je mag je kleden zoals jij dat wilt, je kunt je beklag doen bij justitie, we hebben een rechterlijke macht voor je om je recht te halen.
Elk kind heeft het recht op onderwijs, kinderarbeid is verboden.
 
Evenals het uithuwelijken van meisjes en vrouwen verboden is. Hier hebben onze vrouwen en meisjes het recht om zelf een keuze in de liefde te maken, of ze nou hetero of lesbisch zijn. Net zoals onze homoseksuelen en transgenders.
 
Je mag hier zelfs een andere kleur hebben dan de ander, maakt ons niet uit. Zolang je onze democratische waarden en normen maar bewaakt en beleeft.
 
Maar rechten brengen ook verplichtingen met zich mee. Er zijn geschreven wetten waaraan je je moet houden.
En er zijn ongeschreven wetten, waaraan je geacht wordt jezelf te houden.
Die van plaats tot plaats kunnen verschillen. Die je niet schendt omdat je je medemens respecteert.
 
De grootste verplichting is wel het beschermen van onze democratie, die in het belang is van elke inwoner van onze landen.
 
Blijf je hier wonen, dan gelden onze wetten en regels waar jij je aan hoort te houden.
Zij die dat al doen, en ik weet dat er héél veel zijn, die hoeven zich niet aangesproken te voelen.
Laat jullie goede bedoelingen niet in verdrukking komen omdat er druk wordt uitgevoerd door Erdogan, jullie zijn medelanders en Europeanen.
 
Maar wel jullie landgenoten met dezelfde dubbele nationaliteit, die ons allen niet respecteren en hun andere nationaliteit of geloof belangrijker vinden, dan die waarin hij/zij nu leeft.
Die mogen zich hierdoor aangesproken voelen !
 
Wat mij hogelijk verbaasd !?
Jullie wonen in een land waarin de democratie heerst. Het gras is altijd groener bij de buren.
Máár is het leven in jullie landen van oorsprong net zo goed als hier ?
Of misschien zelfs nog beter, waarom woon je daar dan niet ?
 
We houden je niet tegen, dat is ook democratie. Je mag gaan wonen waar je wil.
 
Onze democratie hebben we met z’n allen uitgedragen en het heeft zich ontwikkeld tot hetgeen waar wij nu de vruchten van mogen plukken.
Dat is een heel groot goed, en mag dus nooit of te nimmer verkwanseld worden !
 
Democratie is niet gratis, daar moet je aan werken.
 
 
********
 
 
Turkijrel
 
De Turkijerel tijdens de Nederlandse verkiezingen is duidelijk georkestreerd door Erdogan ?
Hij wil op die manier, Turken die leven in de EU landen voor hem winnen.
 
En dat lijkt gelukt, maar gelukkig zijn er ook verstandige mensen die wel door zijn façade kijken.
Die NEE gaan stemmen, zij die niet gaan stemmen, ga wel en stem NEE, elke stem telt. Zo hou je onze democratie in stand.
 
Het moet toch niet gekker worden.
De machtswellusteling heeft marionetten nodig. Turken moeten meer kinderen krijgen. Misschien dat hij nog mooie huizen voor jullie heeft, met een beetje geluk komt ie zelf langs om je te bevruchten.
Onze aardbol raakt al aardig vol, dus minder mensen in plaats van meer is voor de gehele wereldbevolking een betere oplossing.
Realiseren alle Turken wel dat hij jullie dus als wapens ziet !
Des te meer Turken hij ter beschikking heeft, des te meer hij er de dood in kan jagen.
Een leven is niet veel waard voor hem, kanonnenvoer wordt het. Hoe geschift ben je dan ?
 
Wat ik niet begrijp ?
Je woont en leeft niet in Turkije, en hebt je dus te houden aan de wetten van het land waarin je woont.
Waarom zou je gehoor geven aan de oproep van Erdogan?
 
Wat heeft hij voor jullie gedaan dat jullie zo bloedfanatiek achter hem staan ? Rij je elke dag naar Turkije om te gaan werken ? Wat bezielt je ? Dat is niet kleinerend bedoeld, maar zeer gemeend, help me het te begrijpen.
 
Waarom kun jij je Turkse afkomst niet afleggen als je dat wil ?
Wat is dat voor onzin ? Wie bedenkt zoiets ?
 
Demonstreren, “omtrent ministers die niet, zeg het nog eens expliciet, die niet welkom waren in Nederland”, wat duidelijk kenbaar is gemaakt aan de Turkse regering.
Wil je als bewindslieden een ander land bezoeken, dan meld je dat bij het te bezoeken land. Dat is de diplomatieke gang van zaken.
Als je geen toestemming krijgt van het te bezoeken land, dan heb je ook geen recht op de diplomatieke omgangsvormen. En ben je ook niet diplomatiek onschendbaar.
Er was een duidelijk NEE uitgesproken door de Nederlandse regering. En toch dacht Erdogan zijn zin door te moeten drijven.
Eerst wilde hij de minister van buitenlandse zaken in laten vliegen, maar de Nederlandse regering gaf geen landings-bevoegdheid.
Toen werd de minister van familie zaken opdracht gegeven via 2 colonnes naar Rotterdam te rijden.
Waar ze gelukkig toch werd tegengehouden door de autoriteiten.
Dan hoor je niet te demonstreren voor de “niet welkome ministers”, maar voor het Nederlandse recht ! Wat ook jou recht is.

 
Want je bent tenslotte Nederlander. Diezelfde Erdogan heeft ook jullie beledigd met zijn uitspraken over nazi’s, fascisten en moordenaars.
Dat zeg je niet tegen een natie die meer dan 5 jaren te lijden heeft gehad van nazi’s, fascisten en moordenaars.
 
Ik noem dat respectloos en van heel laag allooi !
En de titel dictator Erdogan krijg ik maar niet uit mijn kop.
 
Als klap op de vuurpijl, wordt tijdens het schrijven van deze blog, nog eens bewezen dat Erdogan een dwingeland van de ergste soort is.
Hij bedreigd ons Europeanen met een onveilige wereld, wereldwijd !
Ook jullie met een dubbele nationaliteit bedreigt hij. Hij gaat echt zelf niet vechten daar heeft ie de moed niet voor.
En dus zullen er vele onschuldige Turken slachtoffer worden van zijn machtswellust !
Stem dus NEE zodat hij dat niet kan uitvoeren.
 
********
 
In Turkije heerst de wil van 1 man die steeds meer macht naar zich toe wil trekken. Dat is niet goed voor jullie volk.
Steun hem niet ! Want ik verzeker jullie, hij is net zo erg als Poetin, Assad en Trump.
 
Mensenrechten doen hem niet veel, kijk maar eens naar alle tegenstanders die zonder pardon worden opgesloten.
Laat je beeld niet verblinden door geregisseerde beelden die hij laat verspreiden.
 
De vrije media is de mond gesnoerd, en dus komt er maar 1 gekleurde mening naar jullie toe, die van Erdogan.
 
Velen zien hem als een geweldenaar. Maar hij is een dwingeland pur sang !
 
Het feit dat er in het Turkse parlement gevochten wordt om zijn zin door te drijven, zegt veel over het gebrek aan democratisch leiderschap.
Alle parlementsleden die voor hebben gestemd, en dus met een klein verschil vóór, dit referendum erdoor hebben gekregen.
Zullen de kous nog wel op de kop krijgen. Eens Erdogan de toestemming krijgt van de Turken, dan zijn Trumpiaanse, Poetiaanse en Assad toestanden niet onbestaanbaar !

 • Waar is jullie recht als hijzelf rechters mag aanstellen? Hij is nu al erg maar dan wordt het nog meer zijn wet.
 • Waar is jullie tegenspraak als hij geen premier tussen hem en het parlement heeft ? Wie kan er dan zijn tegenwerpingen nog ten gehore brengen ?
 • In een democratie luister je naar alle partijen en daarover wordt gestemd.
 • Waar gaat het meeste geld naartoe, als hij alle controle over de budgetten heeft ? Zijn geldbuidel, zoals die van Poetin ?
 • Hij wil tot 2029 aan de macht blijven?
  Welk weldenkend mens wil zo iemand zolang een land laten regeren ? Wat als hij snel gaat dementeren, een geestesziekte krijgt, hoe veilig zijn de Turken van Erdogan dan nog ?
  Jullie zijn nu al niet veilig, gezien de opsluitingen van het afgelopen jaar, hoe gaat dat als ie zwaar ziek wordt ?


********
 
 
********
 
Dan wil ik dit nog kwijt aan jullie.
Van de 1e generatie medelanders van andere oorsprong, kan ik het nog hebben dat die de landstaal niet goed beheersen.
Die moesten zich aanpassen in een totaal andere wereld, en dat is geen sinecure, zeker niet als je wat op leeftijd bent.
Maar 2e en 3e generatie medelanders met een dubbel paspoort, die in het land geboren zijn waarin ze wonen, mogen zich diep schamen dat ze niet accentloos de landstaal spreken.
 
Respect en eer heeft te maken met aanpassen, dat begint met de basale zaken. De landstaal accentloos kunnen spreken hoort daar bij.
Dan dwing je respect af, ik had al gezegd dat je dat moet “verdienen”, de taal spreken is een hele goede manier.
Combineer dat met een instelling van goedwillendheid, dan zul je veel minder hinder ondervinden.
 
Maar als je ons voor klote of tering Hollanders, Belgen, Fransen of Duitsers etc etc uitmaakt, kijk dan niet raar op dat we niet meegaand met je zijn.
Democratie is geven en nemen, en dat betekent dat je de ene keer wat toegeeft ook al doe je dat liever niet, omdat de ander dat ook voor jou doet.
Wat voor elkaar over hebben, daar gaat het om.
 
Ik ken genoeg medelanders met een dubbele nationaliteit, die gewoon volledig meedraaien in de maatschappij. Die ons respect verdienen, omdat ze bereid zijn ons gezamenlijke doel “onze democratie” te leven, beleven en bewaken.
 
********
 
Mijn hele leven hoor ik anderen al klagen over dat ze gediscrimineerd worden, over huidskleur, vrouw zijn, invalide zijn en religie. En dat moeten we nooit vergeten te bestrijden. Maar over de grootste vorm van discriminatie hoor ik nooit iemand praten.
 
De discriminatie van niet deelnemen aan de maatschappij. Jezelf buiten de maatschappij stellen, en je eigen wereld opbouwen.
Dat is respectloos gedrag.
Respectloos gedrag wordt niet beloond. Als je volledige deelnemer bent aan de maatschappij waarin we leven, dan zijn we bereid je te helpen waar we kunnen.
Die hulp is alleen niet eenzijdig, dat je andersom zelf ook te hulp schiet, zal je helpen verder te komen. Het geven en nemen principe.
 

 • Onze democratie staat op het spel, dat is helaas geen verzinsel !
 • Is het meer dan waard om voor te vechten, maar laten we praten, discussiëren en woorden gebruiken om ons gevecht te voeren.
 • Om op die manier tot een oplossing te komen.
 • Het moment dat we wapens gaan inzetten, is het moment dat de democratie heeft verloren.

 
Ik wens ons veel wijsheid !!!
 
Met dank aan Wikipedia, Telegraaf, RTL Nieuws, De Volkskrant
 
 
********
 
 
Democratie is niet gratis, daar moet je aan werken.
 
 
© Rob_Liefhebber van het democratische Leven_!