?? Willen we deze ??? veranderen ?
Dan zal de maatschappij zich anders moeten gedragen !

Machtswellust is de “slechtste” karaktereigenschap die er bestaat.
Is dé rode draad van alle ellende die de mensheid bestuurt.
 
Het laat mensen: moorden, verminken, verkrachten, afslachten, wegruimen als oud vuil, doden, nietsontziend geweld plegen, martelen en alle andere benamingen die je maar kunt bedenken voor deze verschrikkingen.
 
Dát sluit je niet zomaar buiten !
Daar is een levensstijl omwenteling voor nodig.
Je kunt het ook niet in de kiem smoren, want dan is het al latent aanwezig en ben je te laat.
 
Ik pleit voor aansturing vóórdat de kiem wortel schiet.
 
Als wij, dé maatschappij, dus een levensstijl omwenteling willen laten plaatsvinden, dan moeten we de oorzaak aanpakken.
 
Probleemstelling:
We leven in een gewelddadige, onstuimige, onrust veroorzakende wereld, waarbij nu ongerust zijn geen sinecure is.
De oorzaak van de onrust ligt verankerd in het heden en de toekomst !
 
Wat moet er veranderen?
Wij als volkeren zullen moeten veranderen.
 
Hoe doen we dat?
Oplossingen heb ik ook niet zo 1, 2, 3, maar ideeën wel .
 
Lange termijn visie:
Wij hier in het westen zijn zo druk druk druk met ons leven, zo druk met van hot naar haar te vliegen, dat we het overzicht kwijtraken !
 
Daardoor zijn we bezig onze maatschappij zó in te richten dat we de “oorzaak, het begin” verwaarlozen, en de kwalen behandelen.
 
Tijdens onze vliegerij, verliezen we hét belangrijkste doel uit het oog.
En dat doel is de oorzaak aanpakken en in dit geval de oorzaak veranderen.
 
Een huis bouw je op vanuit de fundering. Verankering is belangrijk.
Dit is meteen de crux van de huidige samenleving, en tevens ligt hier de oplossing !
 
Onze samenlevingsfundering heeft een diepe behoefte aan “onze zorg en onze aandacht”.
 
Onze fundering, dat zijn onze kinderen.
 
Als we invloed willen hebben op verandering van de toekomstige levenswijze dan zijn zij van wezenlijk belang, maar ook voor de huidige tijd zijn ze essentieel !
 
 
 
De huidige situatie:
We werken of studeren, ondertussen worden we ouders, en besteden in de belangrijkste levensjaren van onze opgroeiende kinderen, onze kinderen uit !
Niet iedereen zondigt, maar toch veel te veel. Want we zijn druk.
 
En dus hebben we onze maatschappij zo ingericht dat we van heel vroeg tot heel laat onze kinderen kunnen laten opvangen.
Het is een oplossing om de kwaal te behandelen.
 
Dus waar groeit een kind het meeste op?
Inderdaad, in de opvang en op school.
 
Als de begeleiders van onze kinderen, totaal andere denkbeelden hebben dan wijzelf, maar die niet openbaar uitspreken.
 
Dan worden ze dus allemaal “in de kiem besmet” !
 
En dan hebben we een groot probleem.
Want onbewust worden ze verkeerd beïnvloed !!!!
 
Dus zijn opvang- en schoolkeuze van wezenlijk belang.
 
 
 

 
Ter verduidelijking gaan we zo’n 50 jaar terug in de tijd.
 
Wij gingen in die tijd naar de basisschool van 08.30 – 12.00 uur en van 13.30 – 16.00 uur, dat zijn 6 schooluren per dag.
 
“Tussen de middag”, oftewel van 12.05 – 13.25 uur gingen we naar huis om bammetjes / bokes / boterhammen 😉 te eten en eventueel lekker buiten te spelen, voor mij lekker voetballen voor het huis, dat was mijn grootste hobby.
 
24 daguren, minus 6 schooluren zijn 18 uren waar je minus 8 uurtjes slaap, 10 uren familie contact per dag kon hebben.
Als er zich problemen voordeden dan was er de mogelijkheid die meteen te bespreken !
 
De familieleden waren ook de eerste die de heersende normen en waarden doorgaven. Op school was je als eerste om te leren , opvoeden dat was de taak van de familie.
Sociale controle was er daarbuiten van de buurt en gemeente waar je woonde. Ons kent ons.
 
Het contact en de familiale beïnvloeding was vele malen groter dan nu. Eigen gedachten hebben werd aangemoedigd, bij ons thuis toch.
Maar altijd vanuit de heersende normen en waarden.
 
Wij, mijn broers, zussen, ouders en ik spendeerden als familie heel veel tijd samen.
Ontbijten, “tussen de middag” 😉 eten, en ’s avonds warm eten.
 
Niet altijd iedereen tegelijk, dat kon niet met 11 gezinsleden, maar zelden alleen. En spelletjes spelen was een grote liefhebberij.
 
Goede en/of slechte zaken werden daar elke dag besproken.
 
*************************************************************************************************
 
Nu brengen we onze kinderen naar de opvang / crèche en/of naar voorschoolse opvang, laten we ze overblijven, en na school ook nog eens opvangen door de naschoolse opvang.
 
Als we het afzetten tegen hét nu, en de uiterste mogelijkheden gebruiken, dan zijn heel veel kinderen van 06.00 – 20.00 uur in de opvang.
Dat zijn 14 uren in de opvang tegen de 6 uren die wij er waren. 14 uren in de opvang betekent 10 uur thuis.

De eerste 5 jaren ben je dus daadwerkelijk pak ‘m beet zo’n 2 – 3,5 uur per dag samen met je kind(eren).

Want ze hebben natuurlijk hun rust nodig, en moeten dus op tijd naar bed.
Als je gescheiden bent is er nog minder tijd die je doorbrengt met ze.
Het is dus geen verrassing dat onze maatschappij verwilderd, onoverzichtelijker wordt.
 
De beïnvloeding van derden is veel groter geworden.
 
En als we geluk hebben met onze schoolkeuze dan groeien ze hopelijk in jou geest van normen en waarden op, omdat de school die je uitzocht deze ook hanteert.
 
De juiste invloed uitoefenen hebben we van 75%, 50 jaar geleden, teruggebracht naar 25% in de huidige tijd.

Dat kan geen goede ontwikkeling zijn, want de beïnvloeding van derden heeft het overgenomen van het thuisfront.
Als je dan thuiskomt en je bent dan ook nog eens in de weer met je Smartphone, hoeveel tijd besteed je dan nog daadwerkelijk met je kinderen ?
 
Machtswellustelingen worden ook al op jonge leeftijd gevoed, en sommigen worden zo geboren. Criminelen zijn er altijd en blijven er ook.
 
Maar de goeden moeten weer de overhand krijgen, want dat is nu totaal uit proporties !!!!

Inhoudelijk kan dat alleen maar als we samenwerken. In ons eentje kunnen we die omwenteling niet voor elkaar krijgen.
Criminelen spannen niet voor niets samen.
Dat is dus de 1e stap die we moeten nemen, samenkomen en onszelf versterken, want deze slag kan alleen gewonnen worden als we laten zien en laten merken dat we het beu zijn.
Met nog meer de straat op, en eisen dat er naar ons de maatschappij wordt geluisterd !!

 
Korte termijn visie:
Transparantie van de samenleving, tussen politici en wij Jan Publiek, maar ook onderling in alle geledingen;
 
Criminaliteit in alle lagen aanpakken dus niet alleen de onderlaag máár alle lagen, ben je fout, áánpakken;
 
Elkaar fatsoenlijk behandelen en benaderen, praten zonder te schelden is een normaal verschijnsel;
 
Corruptie meteen aanpakken;
 
Sociale controle terug laten keren;
 
De waarheid onder ogen durven zien;
 
Iedereen zijn geloof laten belijden maar niet opdringen aan een ander;
 
Niet in kleuren denken maar in goed of kwaad;
 
Alle politici die bijbanen hebben, deze laten afstaan aan werkeloze, hebben die een job en de politici hebben meteen meer tijd voor hun werkgever, het volk;
 
En meteen beginnen met onze kinderen zelf weer meer onder onze hoede te nemen !
 
Ik geloof mijn geloof, gelooft u het uwe,
maar probeer niet met u geloof, het mijne weg te duwen.
 
Deze spreuk heeft jarenlang aan mijn voordeur gehangen.
Vanwege de geloof venters, met name vooral de Jehova’s. En het hielp, ze belden niet meer aan.
Waarom die spreuk ?
Iedereen heeft recht op zijn geloof, maar moet die keuze zelf kunnen maken en niet door de strot geduwd krijgen. Zoals nu weer in extremis gebeurd.
 
 
 
Tenslotte wil ik deze ziens wijze aan jullie meegeven.
 
Als puber dacht ik een discussie te winnen van mijn moederlief. De discussie ging over het feit dat iedereen wel iets goeds in zich heeft.
 
Ik probeerde haar vast te zetten door te zeggen “Dus Hitler had iets goeds in zich? Terwijl ie 6 miljoen mensen heeft vergast.” En ik voelde me triomfantelijk, want de ergste crimineel ter sprake brengen daar moest ik toch wel gelijk mee krijgen . Zo voelde ik dat ook, hij was een %^$&*%*^.
 
Totdat ik mijn moeder hoorde zeggen, zelfs die %$#*&*$#%^ had goede ideeën !
Ik zeg, en wat dan wel ? Want dit had ik niet verwacht.
Als hij er niet geweest was dan hadden we nou nog over zandpaden met de fiets naar Megen gemoeten.
 
Die betonnen wegen, dat scheelt en een hoop tijd en een hoop was, want kleren zijn daardoor niet zo snel vies en gaan langer mee. Dus je ziet Rob dat zelfs slechte mensen iets goeds kunnen doen. De nuance is “goed doen”, er werd dus absoluut niet beweerd dat ie goed was.
 
Een aardig lesje in grijs denken. De wereld is niet zwart – wit maar kleurrijk, dat is me toen al duidelijk gemaakt en heeft me vaak geholpen, dus mam bedankt nog voor de wijze les.
 
Dat is wat we mee kunnen nemen, het goede vinden in de mensheid en daar op inspelen, wie weet wat we winnen ?
 
***************************************************************
 
Dat jullie allemaal momenten in grijs mogen beleven.
 
 
 
Houdoe
 
© Rob_Liefhebber van het leven.
 
Delen mag, hoe meer zielen hoe meer vreugd. smiley
 
***************************************************************

? Wat ? Is er aan de hand in medialand ?

Ben ik de enige die dit gek vind?
 
Waarom wordt er toegestaan dat een “volksvertegenwoordiger/ster” alleen maar “een bepaalde TV en/of radio” zender te woord staat ?
 
Werkend in het parlement zijn alle volksvertegenwoordigers/sters schatplichtig aan ons “Het Volk”.
Jullie aanwezigheid in het parlement komt door ons de kiezers, jullie salaris wordt betaald door ons “Het Volk”.
 
Eisen aan de parlementsleden:
 
Openheid van zaken op alle gebied.
 
Oplossingen aanbrengen voor problemen die gesignaleerd worden, en niet alleen maar commentaar hebben, van die partijen doen het niet goed.
Dan wil ik oplossingen horen hoe het beter kan. Energie steken in het oplossen brengt ook veel meer kracht naar boven en steekt de ander weer aan beter te worden.
Je bent daar om te werken aan ons land en niet om te leuteren, wij moeten dat ook, tot ons 67e. Dus ga eindelijk eens aan de slag.
 
Inhoudelijk betekent dat dat je álle politieke pers te woord staat. Wij hebben recht op informatie uit 1e hand.
 
Wij kijken of luisteren niet allemaal naar dezelfde zender, dus heb je als parlementslid de verplichting om de pers te woord te staan.
 
Wil je ons niet antwoorden, dan hoor je niet in het parlement thuis!
 
Inhoudelijke debatten hebben we nodig. Hoe je eruit ziet, welke geloof je aanhangt, van welke sexe je bent is niet van belang.
 
Dat je je werk goed doet, dat is van het allergrootste belang !
 
Geen Smartphone gebruik ten tijde van debatten in het parlement .
 
Jullie hebben een voorbeeld functie, en komen ergerlijk over als iedereen tijdens het vragenuurtje zit te internetten of “what ever” er gedaan wordt op die telefoon.
 
Als je toch moet werken met die Smartphone, ga dan de kamer uit.
 
O, o, onze jeugd loopt met de neus in de Smartphones en ziet niks meer. Goed voorbeeld doet goed volgen, dames en heren van het parlement.
 
Voorbeeld:
 
werkend als conciërge op een middelbare school was een van onze taken dat de leerlingen op tijd in de klas moesten zijn.
En dus waren we daar druk mee elke dag.
 
Een van de redenen dat de leerlingen ’s ochtends toch te laat waren in het merendeel van de klassen, was het voorbeeld zelf, de leerkracht die het presteerde om in die klassen zelf altijd te laat te komen.
 
Als jijzelf “de eiser in dit geval” niet de discipline op kunt brengen om op tijd te zijn, hoe kun je dat dan van een ander verwachten?
 
En zo werkt dat dus ook in de politiek !!
 
Verbied het gebruik van die Smartphones tijdens de debatten !
 
Als het taalgebruik in het parlement al op een laag niveau staat, ben dan niet verbaasd dat het volk het kopieert?
Met het risico van een verruwende maatschappij tot gevolg!
 
Jip en Janneke taal kun je ook gebruiken zonder te schelden.
 
Eerlijkheid duurt het langst, dus hebben we personen nodig die we kunnen vertrouwen. Waar zijn jullie?!
 

 
 
 
Eisen aan de media:
 
Een “totale uitzendban” op alle parlementsleden die niet álle politieke pers te woord staan zoals het hoort.
Dus of op alle politieke zenders of op geen enkele.
 
Betere inhoud rijke informatie. Stop met die 7 minuten barrière en ben een journalist, er moeten beslissingen genomen worden door ons. En dan wil ik niet alleen jou mening horen maar informatie ontvangen om mijn eigen mening te vormen !

 
Jullie 1e taak is om ons inhoudelijk te informeren, en volgens mij kan dat van jullie kant veel korter, oftewel je inleiding en vraag stellen duurt te lang.
 
Door jullie watervallen van alfabetten verdwijnt de kern van het vraagstuk vaak tijdens de inleiding al. Oók luisteren, en niet telkens interrumperen kan wat mij betreft beter, ik wil namelijk antwoorden horen.
 
Stel gewoon de vraag, kun je altijd nog aanvullen of inhaken als het nodig is.
 
Ik weet dat jullie narcistisch zijn, maar dat is soms ó zó vermoeiend.
 
De grootste ergernis daarin is dat degene die de vraag moet beantwoorden vaak niet meer dan een ja of nee produceert.
Afgestompt door jullie alfabetten diarree.
 
Maar de bedoeling van een gast is, lijkt me? Dat die zijn verhaal doet.
De verhouding van die vervloekte 7 minuten regeling zou dan toch op zijn minst 30 – 70% t.g.v. de gast mogen zijn.
 
Tenslotte, politiek en media, open een discussie waar het volk aan deel kan nemen.
Want de beste ideeën om tot oplossingen te komen, kunnen gewoon komen van degene die in situaties verkeren die die permanente oplossing hard nodig hebben. Luisteren kost niks.
 
 
 
********************************************************
 
Ons land is te mooi om het te verkwanselen!
 
 
 
© Rob_Liefhebber van een leefbare wereld !
 
Onze wereld is een kleurenpracht van mensen, die goed of slecht zijn.

 
*********************************************************

?? Europese Unie ga je schamen !


 
Wanneer je bereidt bent om als EU 6 miljard euro aan Turkije te betalen voor opvang van vluchtelingen, dan moet je je schamen en diep.
 
Het hele verhaal wordt nog erger omdat we ook nog gaan onderhandelen met Erdogan over versoepelde overgang naar de EU. Hoezo onderhandelen?
 
Onderhandelingen met Erdogan, Poetin, Assad, doe je toch zeker pas als die landen ook mensenrechten respecteren, en zich aan alle gestelde regels houden, want dat moeten wij ook!
 
Gelukkig zijn die onderhandelingen vastgelopen. Maar de leiders van de EU lopen wel met oogkleppen op.
Schurken, dames en heren beleidsmakers van de EU, blijven schurken.
 
Dit is geen fatsoenlijk beleid, het is pappen en nathouden. Heb totaal niet het idee dat er gewerkt wordt.
 
Eindeloos vergaderen dat wel, zeker over de vluchtelingen, wat hebben die vergaderingen inmiddels allemaal bij elkaar wel niet gekost?
Er zijn 50.000 vluchtelingen die op dit moment midden in een harde winter verkeren.
 
Zie art. dewereldmorgen.be
 
Situatie vluchtelingen in Griekse winter is dramatisch
 
foto van Giorgos Kosmopoulos
 
Waarvan de leefomstandigheden uitermate belabberd zijn. Vang deze mensen op en zorg voor ze, op een menswaardige manier.
 
Neem je landelijke verantwoordelijkheid en regel opvang voor deze vluchtelingen, verspreid ze over de 26 lidstaten.
 
*************
 
Feit is dat:
 
6 miljard euro gelijk is aan bijna 231 miljoen euro per lidstaat;
 
Als de zorg € 1200 euro per persoon kost dan zijn dat 192.500 mensen die je per lidstaat kunt helpen. Dat zijn 5 miljoen vluchtelingen die je een maand lang kunt helpen;
 
50.000 vluchtelingen” verdeeld over 26 landen zijn 1924 levens die geholpen moeten worden per lidstaat.
 
En geen gezeur van onze mensen in het land willen dat niet, je wilt lid zijn van de EU dan hoort menselijkheid daarbij;
 
12 x € 1200 per maand = € 14400 per jaar, 1924 vluchtelingen x € 14400 = € 27.705.600 per jaar;
 
231 miljoen : € 27.705.600 = 8.33 jaar dat je vluchtelingen kunt opvangen.
Als je 2000 vluchtelingen opvangt kost je dat € 28.800.000 per jaar als land.
 
Laat alle multinationals hun belastingen eens betalen zoals het hoort.
 
Zij zijn multinationals geworden over de ruggen van de hardwerkende medemens, het wordt tijd dat ze hun deel gaan betalen !
Wij betalen ons blauw, nou zij nog !
Geen belasting voordeeltjes meer, gewoon netjes zoals iedereen betalen.
Dan heb je meteen voor vele jaren meer opvang gecreëerd;
 
Een jaar waarin je kunt zien hoe de landen waar ze vandaan komen zich herstellen, waarin je de vluchtelingen een leefbare omgeving biedt.
 
Maak duidelijke afspraken over de eisen en hanteer voor alle lidstaten dezelfde regels omtrent huisvesting, werken, sporten, onderwijs, terugkeer procedure. Laat de plaatselijke middenstand ervan profiteren.
 
De vluchtelingen zelf in de huisvesting laten werken, leren, sporten, socializen daar is niks mis mee. Als ze bezig zijn kunnen ze minder ruzie maken.
 
Let wel, als de Amerikanen en Canadezen in de 2e wereldoorlog ons niet gered hadden, dan waren we hier heel waarschijnlijk niet geweest, jij ook niet Geert Wilders.
 
Dus ja, de medemens helpen kan zich tot iets goeds ontwikkelen.
Mouwen opstropen en aan de slag daar in Brussel, het heeft al veel te lang geduurd, ik schaam me Europeaan van deze Unie te zijn.
 

 
 
 
***************************************************************
 
Dat jullie allemaal zulke momenten mogen beleven.
 
 
 
Houdoe
 
© Rob_Liefhebber van een maatschappelijk eerlijk leven.
 
Delen mag, hoe meer zielen hoe meer vreugd. smiley
 
***************************************************************

? De leugen regeert – Komt eerlijkheid in het gedrang ?!!

Dat is geen verrassing, want leugens worden al millennia lang verspreid. Op alle vlakken, daar waar er mensen acteren daar wordt er gelogen.
 
Het is zo’n gewoonte geworden dat het bijna als normaal wordt beschouwd. En dat begrijp ik dan weer niet. Ik ben niet naïef maar houd van eerlijkheid. Duidelijk zijn en doen wat je belooft.
 
Helaas zijn er op mijn pad al teveel mensen terechtgekomen die een dubbele agenda hadden. Het ene zeggen en het tegenovergestelde doen. Waarom, waarom?
 
Omdat je gewoon eerlijk je gedachte uitspreekt. Ik houd niet van pappen en nathouden, zeg liever waar het op staat. Als je me om een mening vraagt, moet je niet verrast zijn als je die krijgt.
 
En ja de waarheid kan hard zijn. Maar is niet bedoeld om je te beledigen of om je pijn te doen. Die is bedoeld om je vraag te beantwoorden, met de mening zoals ik die zie, en je daarmee vooruit te helpen.
 
En als ik hem ongevraagd geef, dan doe ik dat omdat ik om je geef.
 
Maar liegen ? smiley Nee kan er nog steeds niet tegen. En als ik de wereld nu beschouw en die vergelijk met die waarin ik ben opgegroeid, dan zijn de verschillen groot.
 
Toen had ik vertrouwen in de mensen die het volk vertegenwoordigen, nu niet meer! Een bittere pil.
 
We zijn in een wereld beland waarin de leugen regeert. Een wereld waar de volksvertegenwoordigers niet met het volk bezig zijn. Maar met hun narcistische ik.
Van politici mogen we verwachten dat zij zich bezig houden met de wereld te verbeteren voor alle bewoners.
 
Op dit moment is er geen enkele politicus waarvan ik zeg, die is bezig om ons te helpen. Niet in België niet in Nederland en niet in de Europese Unie (EU).
 
Ze zijn zo druk bezig met hoe ze overkomen op het publiek! Dat ze de inhoud van het belang uit het oog verliezen. En dan vinden ze het gek dat het volk verdeeld is.
 
Goed voorbeeld doet goed volgen. Helaas werkt dat andersom ook. Verkeerd voorbeeld wat als normaal wordt ervaren, creëert slechte volgers!
 
 
 
De vraag dringt zich op, hoe kunnen we in deze tijd onze kinderen eerlijk laten opgroeien?
 
Door zelf het goede voorbeeld te geven, jij bent één van de voorbeelden !
 
Er is niks makkelijker dan eerlijk te zijn tegen kinderen. Ze zijn nog niet vervuild met verkeerde gedachte, dus hebben we volop de kans om ze de goede weg op te helpen.
 
In de 1e jaren kennen ze geen: haat, discriminatie, afkeer van mensen, maakt het ze niet uit hoe je eruit ziet, weten ze niet wat gehandicapt is en gaan ze met dat alles open om.
 
Maar wij, hun voorbeelden, door onze aversies of passies stoken wij ze aan en gaan ze zich ontwikkelen, omdat ze leren van de voorbeelden die we ze meegeven.
Als we van jongs af aan erop staan dat ze eerlijk moeten zijn, dan gaan ze dat ontwikkelen.
 
We krijgen allemaal ons karakter mee, dat zit in ons. Winnen is een sterke karaktertrek die al vroeg aanwezig is, niet bij iedereen maar er zijn er genoeg die dat wel meekrijgen.
 
Willen winnen daagt uit tot valsspelen. Omdat de winnaarsmentaliteit zo sterk kan zijn dat je om de beste te willen zijn over de schreef gaat (doping).
 
Als je niet al op jonge leeftijd ingrijpt dan vinden ze het normaal om te smokkelen, vals te spelen, de boel te besodemieteren.
 
Dus als ik een spelletje speel, dan zeg ik er duidelijk bij dat ik wil dat er eerlijk gespeeld word, of ik stop ermee.
En dat meen ik ook, ik speel spelletjes omdat ik daar plezier aan beleef.
 
Ook ik vind het leuk om te winnen, maar dat wil niet zeggen dat ik daarvoor wil valsspelen. Nee !
Spelen doe je voor je plezier, en er is altijd maar 1 winnaar en de rest zijn verliezers, speltechnisch gezien.
 
Alleen is het dus zo, dat als je met kleine kinderen spelletjes begint te spelen, je ze moet leren wat mag en wat niet mag. Dat is belangrijk. Zo leren ze meteen het verschil tussen goed en slecht.
 
En dat dien je vol te houden. Die kleine schatten zijn de onschuld zelve, en zijn van nature altijd op zoek naar de grens van het toelaatbare.
 
Mooie gelegenheid om ze de regels uit te leggen !
 
****************************************************************
 
Want zij zijn de toekomst, laten we ze dát leren, en;
 
wat goed is;
 
wat fatsoen is;
 
dat schelden pijn doet;
 
dat pesten nog meer pijn doet dan schelden;
 
dat jaloers zijn een vorm is van oneerlijkheid;
 
dat je niet ten koste van alles de beste moet willen zijn;
 
dat winnen ook op een eerlijke manier kan en veel plezier oplevert;
 
dat leugenaars een groter geheugen nodig hebben dan de eerlijke mensen;
 
dat als iemand zegt “zal ik eens eerlijk zeggen wat ik ervan vind” dus eigenlijk altijd tegen je liegt;
 
dat een leugentje om bestwil ook een leugentje is;
 
dat diezelfde om bestwil leugentjes kunnen uitgroeien tot grote leugens;
 
dat eerlijke mensen zich recht in de spiegel kunnen aankijken, zonder zich schuldig te hoeven voelen;
 
dat lief zijn voor elkaar heel normaal is;
 
dat knuffelen heel leuk is;
 
dat je dus nooit teveel kunt knuffelen;
 
dat je gerust mag zeggen dat je iets niet leuk vind;
 
dat je heel vaak mag zeggen dat je iets of iemand graag ziet;
 
dat de corrupte / oneerlijke altijd over hun schouder moeten kijken bang te worden ingerekend door de politie;
 
Dat zij de wereld kunnen veranderen als ze dat willen!
 
Dat het leven, ook al is het nu wat minder leuk, héél erg leuk kan zijn als ze er zelf hard voor werken !
 
***************************************************************************************
 
Is er dan niks leuks meer ? Natuurlijk wel, anekdote over eerlijk zijn ! smiley
 
 
 
Ik zit met een 3 jarige te kaarten.
 
Hij legt snel 2 kaarten op de stapel in plaats van 1. Ik zeg dan, dat mag niet, dat is valsspelen.
 
Waarom vraagt ie?
Omdat je bij dit spelletje je maar 1 kaart op mag leggen, als je die kaart hebt. Oké, en hij pakt er 1tje terug. Even later, doet ie het weer.
Ik zeg je bent weer aan het valsspelen, ik stop als je dat doet.
 
Oké zegt ie en pakt zijn kaart terug.
Waarom speel je vals ? Vraag ik hem.
 
Omdat ik wil winnen.
Dat is heel eerlijk van je. Maar je mag niet valsspelen, dat hoort niet zo, ook niet als je wil winnen.
 
Maar ik ken hem en weet dat ie overal het beste in wil zijn. En even later zegt ie.
Opa ik ga de beste valsspeler ter wereld worden.
 
Ik moet hartelijk lachen, vanwege de logica,  en zeg dan, maar niet als wij aan het spelen zijn, oké?
Dan doen we wat? Dan spelen we eerlijk Opa. smiley
 
De logica van de beste willen zijn heerlijk en eerlijk verteld.
 
Laten we het zo doen, eerlijk houden en logica erop loslaten.
 
 
 
***************************************************************
 
Dat jullie allemaal zulke momenten mogen beleven.
 
 
 
Houdoe
 
© Rob_Liefhebber van het eerlijke leven.
 
Delen mag, hoe meer zielen hoe meer vreugd. smiley
 
***************************************************************
 
 
 
Spreekwoorden met leugen erin:
 
Een leugentje om bestwil (is geen zonde).
(Liegen om een (in principe goed) doel te bereiken).
 
Leugens hebben korte benen.
(Met liegen schiet je niet op, na korte of lange tijd komt de waarheid toch uit).
 
Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaald haar wel.
(Een leugen wordt altijd ontdekt).
 
Hij is bij de eerste leugen niet gebarsten.
(Hij maakt er een gewoonte van te liegen. Hij liegt gemakkelijk).
 
Hij zou niemand een duit schuldig blijven als hij met leugens zijn schulden kon betalen.
(Hij is rijk aan leugens)

⚽️ Mister Weergaloos !


Waar het gras groeide op het meer,
 
Daar flitste hij, keer op keer,
 
Op dát voetbalveld,
 
Verscheen een ware voetbalheld,
 
 
 
Scharminkel werd hij genoemd,
 
O tegenstanders, gij zijt gedoemd,
 
Uw vliegende tackles door opgestoken benen,
 
Konden de verlosser niet doen wenen,
 
 
 
Het standbeen is om op te staan,
 
Maar Johan, liet de ⚽️ erachter gaan,
 
Stomverbaasd zag ik het gebeuren,
 
Jong van hart, kreeg het voetbal miljarden kleuren, smiley

(De Cruijff in beeld )
 
 
 
Vonnissen werden onverbiddelijk voltrokken,
 
Met of zonder lintjes in de sokken,
 
In Den Haag, zullen ze het niet erkennen,
 
Maar de echte voetballiefhebber was hij aan het verwennen,
 
(Johan Cruijff is Art – minuut 5,24)
 
 
 
Al stuurde je een ijzeren tank, met lopen zó krom,
 
Als hij voorbij kwam vliegen lag alles in ene om,
 
Elke beweging was een streling voor het oog,
 
Vooral als hij de bal met buitenkant voet bewoog,
 
(Feyenoord – Ajax 1 – 5)

 
 
 
Er was maar 1 opgeblazen ego, en die was van leer,
 
Hij raakte hem met verliefdheid, keer op keer,
 
De capriolen die daardoor ontstonden,
 
Daar werd menig voetballiefhebber van opgewonden,
 
(Johan Cruijff is Art – minuut 6.35)
 
 
 
Een lob, stift, snelle wending of bogende bal,
 
Bracht menig tegenstander ten val,
 
De vijand omsingelde hij in zijn eentje,
 
Van links naar rechts speelde hij over het verkeerde beentje,
 
 
 
Te ver van zijn doel, stond ene Edward Metgod,
 
Verbaasd te kijken naar het JC gebod,
 
De boogbal werd zijn deel,
 
Het kruis kreeg iets teveel,
 
Waardoor het stadion ontplofte,
 
Na de invulling van een latente belofte,
 
(Johan Cruijjf is Art – minuut 8,21)
 
 
 
Hij hield van snelheid in het spel,
 
Dan gaat de bal zo lekker snel,
 
1 keer raken is het motto,
 
Al veranderde hij dat weer tegenover Otto,
 
(Johan Cruijjf is Art – minuut 13.29)
 
 
 
1, 2, 3 metertjes links of rechts, ja in die mate,
 
Trok hij bij de tegenstanders grote gaten,
 
Een scherpe voorzet vanaf de flanken,
 
Supporters in spanning op de banken, smiley
 
 
 
De bal van de goal wegdraaiend,
 
Alweer een keeper in wanhoop tevergeefs graaiend,
 
Waar een Keizerlijke Swart, of reppende Johnnie opdoken,
 
Daar was de tegenstand alweer verbroken,
 
 
 
De goal was altijd het doel,
 
Dat werd getroffen met véél gevoel,
 
Híj, speelde voor ons, zijn publiek,
 
En bij een grote score, werden lat en paal, dé piek,
 
(Johan Cruijjf is Art – minuut 13.14)
 
 
 
Zodat vanaf de tribunes het Oe en Ah weerklonken,
 
Waardoor zijn bewonderaars een extra genot werd geschonken.
 
Je moet niet altijd willen scoren,
 
Om je publiek te bekoren,
 
 
 
Deze matador van de heilige groene grasmat,
 
Werd met veel geld bij de Godenzonen vandaan gejat,
 
Het mirakel werd een wonder,
 
Wat moeten wij nu zonder?
 
 
 
***************************************************************
 
Dat jullie allemaal zulke momenten mogen beleven.
 
 
 
Houdoe
 
© Rob_Liefhebber van Goed voetbal.
 
Delen mag, hoe meer zielen hoe meer vreugd. smiley
 
***************************************************************
 
 
 
 
 
De Cruijff met dank aan Roeboe_
 
Johan Cruijff is Art met dank aan Jeroen E en Jerome_
 
Feyenoord – Ajax  met dank aan Arno Groenendijk_
 
Football’s Greatest – Johan Cruyff with thanks to Football Time_

? Ode aan een fenomeen !

Op 24 maart 2016 ben ik samen met mijn dochterlief in Turnhout bezig de PopUpShop BounceIn in orde aan het maken zodat ze in April kan openen.
 
Terugkerende van gereedschap uit de auto halen, zegt ze. Pap ik heb nieuws dat je niet zo leuk gaat vinden. Ik kijk haar aan en wacht op het antwoord, Johan Cruijff is dood.
 
2 dagen na de verschrikkelijke aanslagen in Brussel, kan dat er ook nog wel bij.
 
Mijn woorden, “Het verbaasd me niet, heb pasgeleden een foto van hem gezien in de Telegraaf, op bezoek bij Max Verstappen. En daar had ie zo’n opgeblazen gezicht op, net of ie een Prednison behandeling heeft gehad”, zo zag dat eruit.
Dat beeld vertelde mij een ander verhaal dan Johan vertelde, we staan met 2-0 voor zei hij nog volmondig. Dat beeld weersprak hem, en dat kwam in me op.
 
Dus Johan Cruijff is niet meer langer levend onder ons, wel in gedachten. Nu precies 10 maanden geleden, 24 januari 2017.  Waarom nu dit verhaal? Omdat hij een onuitwisbare indruk heeft achtergelaten.
 
Ik kan er verdrietig mee omgaan, of er het positieve uithalen en daar ben ik voor, positief zijn. Persoonlijke ontmoetingen hebben niet plaats gehad, maar zijn invloed op mij is groot geweest.
 
We zijn allebei van April, hij is net geen 10 jaar ouder, het scheelt precies 22 dagen 🙂
 
Maar man wat heeft hij mijn  vaak geopend. Zijn taalgebruik, eens dat geleerd te kennen en herkennen, kan het niet allemaal uitleggen, maar heb wel altijd gevoeld wat hij bedoelde. Dat is zo eigenaardig.
 
Dat taaltje, en dan de uitvoering van zijn voetballende vermogen. Mijn netvlies staat vol van staaltjes acceleratie, vliegende tackles ontwijken, boogballen, steekpasses, lobjes, stift of bogende bal. Zijn voeten produceerde dat allemaal moeiteloos.
 
Zijn mond produceerde hele watervallen alfabetten richting spelers, trainers en scheidsrechters.
 
Maar over voetbal moet je niet praten, dat moet je doen, of laten doen. Hij was de 1e speler die zich echt een artiest voelde op het plein of ernaast als trainer, en was er dus voor ons dé supporter.
 
Dat heb ik als tiener mogen meemaken, in het stadion de Meer en het Olympisch stadion voor de Europacup wedstrijden, meer toeschouwers mogelijk vandaar daar. Mijn ogen zijn voor altijd gestreeld, lees en bekijk het maar.
 
Zelfs niet voetballers kunnen hier van genieten. smiley
 
Ik ben zeer verwend door dit natuur talent, en wil jullie daar graag in laten delen.
 
Door middel van mijn Ode aan hem die zijn visie niet meer kan laten horen, maar wiens visie nog wel leeft.
 
Ik verwijs hierbij naar, Mister Weergaloos ! en wens jullie veel lees- en kijkplezier. smiley
 
 
 
***************************************************************
 
Dat jullie allemaal zulke momenten mogen beleven.
 
Houdoe
 
© Rob_Liefhebber van GOED voetbal.
 
Delen mag, hoe meer zielen hoe meer vreugd. smiley
 
***************************************************************
 
 

? 2016 alleen maar ellende?

Waar komt die zwaarmoedigheid vandaan?
2016 was nou niet echt een aaneenschakeling van juichmomenten, er waren zo nu en dan wel momenten, maar al de ellende die ons dagelijks werd voorgeschoteld. Heeft toch een ander effect op me gehad dan alle andere jaren.
 
Waarom?
Omdat het deken dat op ons is neergedaald niet zomaar gaat verdwijnen, ook nu zijn we alweer voorzien van aanslagen. Ze zijn niet zo gemakkelijk te ontwijken. Als je de gemeenschap echt pijn wil doen, dan is dat helaas niet zo moeilijk.
 
Je knutselt wat in elkaar, er zijn op internet klaarblijkelijk genoeg handleidingen te vinden, stapt met je kleren aan een menigte in en blaast jezelf op.
Hoppa, daar ga je en als je het goed doet, velen met jou. Of je gebruikt een auto, vrachtauto. Die mogelijkheid is er altijd geweest, maar tot afgelopen jaar nooit zo extreem wereldwijd ingezet.
 
En niet één aanslag, maar zoveel dat ik de tel kwijt ben. Voor mijn gevoel hebben er elke week een of meerdere aanslagen plaatsgevonden. Vroeg me af hoeveel dus? Internet geraadpleegd, en de “Lijst van terroristische aanslagen” van Wikipedia eens bekeken. Die lijkt wel redelijk bijgehouden te worden, maar pin me er niet op vast.
 
In 2015 werden volgens die lijst wereldwijd ± 52 aanslagen gepleegd, 1297 mensen vonden de dood, 1220 werden erdoor gewond.
 
In 2016 zijn er ± 90 aanslagen gepleegd, 2329 mensen lieten het leven, 2503 gewonden. Dat zijn 1,68 aanslagen elke week, bizar. Een verhoging van 68% ten opzichte van 2015.

We praten hier over ONSCHULDIGE slachtoffers van geweld gepleegd uit naam van religie, nog meer land- olie- en gasvelden willen hebben, en alles waar je maar over kunt vechten, maar de allergrootste ellendeling, machtswellust !

Kameroen, Filipijnen, Tunesië, Jemen, Kenia, Koeweit, Nigeria, Irak, Turkije, Palestina, Thailand, Rusland, Somalië, Libanon, Maleisië, Bengali, Syrië, Israël, Afghanistan, Egypte, Indonesië, Burkina Faso, Tsjaad, Pakistan, Ivoorkust, Frankrijk, Denemarken, USA, Zweden, Nederland, België, Duistland.
Kregen allemaal te maken met 1 of meerdere aanslagen.
 
Mijn gevoel heeft me niet bedrogen, wat ik betreur, het is wereldwijd onveiliger aan het worden. En dat verklaart mijn 2016 zwaarmoedigheid.
 
Aanslagen zijn van alle tijden, maar op zo’n grote schaal zoals de laatste 2 jaren, dat niet.
 
Ik sta positief in het leven, maar zoveel geweld daar word ik niet vrolijk van. De jaren dat we “onbezorgd” konden leven zijn voorbij. Helaas kan ik geen andere conclusie trekken.
 
Laat ik er een vergelijking op loslaten. Midden jaren 70 werkte ik in Den Bosch, opstanden en demonstaties waren elke dag wel in beeld op het journaal. Jan publiek tegen de gevestigde orde, de ME’ers hadden in die tijd volop werk. Maar dan vooral in de randstad.
 
En hard drugs waren ver weg, in Amsterdam kon je er wel aankomen, maar Den Bosch (voor ons Berghemmenaren de grote stad) leek nog bespaard te blijven. Heden ten dage kun je het bijna overal aankomen, onkruid groeit nou eenmaal sterker. Ik wil er maar mee aangeven, dat wat onderweg is, of ver weg is, niet weg hoeft te blijven.
 
Moet je hierom nou binnen blijven zitten? Voor mij niet.
Want 1 zekerheid hebben we allemaal, we gaan een keer dood. Wanneer? Is de vraag die niemand kan invullen.
 
Mijn gedachten hierover zijn heel simpel. Je kunt de dood niet verslaan, niet uitstellen, niet overwinnen. Als je sterft is het je tijd, dat klinkt heel cru, maar zo zit de natuur nou eenmaal in elkaar, en we zijn allemaal natuur producten.
 
De wereld veranderen is niet zomaar gedaan, en als we er met zijn allen niet aan gaan werken dan zal het ook niet gebeuren! Het is een utopie te denken dat er een geweldloze wereld zal komen.
 
Verander de wereld, begin bij jezelf. Maar hoe doe je dat? Door te blijven communiceren, discussiëren en praten?
 
Misschien als we met zijn allen proberen op ons taalgebruik te letten, en er anderen ook op aanspreken, wie weet? Schelden en grof taalgebruik is overal om ons heen bijna een normaal begrip.
Maar dat is het niet.
 
Is het de oplossing? Denk het niet, maar een begin misschien wel? Zeker is als we er niet aan beginnen dan gaat het nooit worden opgelost. Bomen ontstaan uit zaadjes, die moeten wel geplant worden.
 
De les voor mij, sluit je ogen niet voor het gevaar. Dat is wat 2016 voor me betekent, maar leer ermee om te gaan. Ben extra alert, máár laat het je leven niet compleet beheersen. En laten we proberen klein stapjes te zetten, zodat we de ellende beetje bij beetje inperken.
 
Ik ben niet van wensen voor een jaar, maar wensen voor het leven. Maar als ik dan toch voor 2017 iets zou moeten wensen.
Dan wens ik dat het geweld afneemt, zodat al die miljoenen vluchtelingen weer een bestaan kunnen gaan opbouwen.
 
**************************
 
Alleen maar ellende?
 
Natuurlijk niet, er waren feestjes, concerten, gezellige bijeenkomsten, etentjes, uitstapjes, sport en mijn geweldig stel, laat ik er 2 lichtpuntjes uitlichten.
 
Hilarisch genoten van een opmerking van mijn oudste kleinzoon, op een moment dat het niet paste, maar wel in zijn belevingswereld. Bekeken vanuit de ogen van een 4 jarige moet dit spectaculair zijn om te zien.
 
We zitten wielrennen live te kijken, zijn allebei gek op sport, hij wil weten wie er aan de kop ligt en waar is die dan, hoe werkt dat dan? Hij is ó zo nieuwsgierig, wil het snappen, en dus stelt ie volop vragen daarover.
 
En waarom kunnen ze zo hard fietsen? Nou, omdat ze veel oefenen, en kijk nu fietsen ze tegen een berg op, en omdat te kunnen moet je nog meer oefenen,  je bovenbenen gaan dan pijn doen, maar ze hebben zoveel geoefend dat ze dat kunnen.
 
Tijdens de uitleg komt Steven Kruiswijk te vallen in de Giro de Italia, nadat ie volop in de afdaling tegen een sneeuwmuur aan knalt.
 
Een volledige salto maakt en zijn fiets zelfs meerdere keren salto’s produceert, Kruiswijk staat op en pakt zijn fiets en daalt verder af of er niks aan de hand is.
 
We zitten er dus naar te kijken. Kruiswijk was de leider en was op weg de Giro te winnen. En dan gebeurt dat, hij schrikt helemaal niet van de val en harde smak die Kruiswijk maakt, maar zegt heel droog, dat is cóól hé Opa?
 
In het kader van spectaculair is dat natuurlijk cool. Ik moet wel lachen of ik nu wil of niet. Maar leg hem later wel uit dat het eigenlijk niet zo grappig is, omdat Steven hard tegen de sneeuwmuur aan botst, en dat dat pijn doet.
 
Even later kijkt hij mij aan zegt, ik ga nooit hard fietsen, want dan gaan je benen pijn doen en kun je vallen. Ik zeg ja dat kan, maar het was wel cool Opa hé? Ik schiet wederom in de lach ja de val is wel cool grote vriend.
 
Maar mijn nr. 1 moment van 2016 is toch de geboorte van kleinzoon nr. 3 en kleinkind nr.4. Het blijft toch een wonderbaarlijk iets om weer Opa te worden.
Ik ben het natuurlijk al 3 keer, maar toch weer zo’n klein ventje in de armen, ik krijg daar een kick van. Daar kan weinig tegenop, inmiddels is ie bijna 8 maanden. En dat vriendelijke snoetje maakt alles goed en doet me voor even alle ellende vergeten.
 
 
***************************************************************
 
Dat jullie allemaal zulke momenten mogen beleven.
 
 
 
Houdoe
 
© Rob_Liefhebber van het leven.
 
Delen mag, hoe meer zielen hoe meer vreugd. smiley
 
***************************************************************